Analytická geometrie - Kružnice a přímka

Vydáno dne 21. 6. 2008 v kategorii Analytická geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 122 818

V dnešním článku se naučíme určit vzájemnou polohu přímky a kružnice. Ukážeme si také, jak lze nalézt tečna ke kružnici.

Thiokyseliny

Vydáno dne 7. 11. 2011 v kategorii Chemie; Autor: Sydnney; Počet přečtení: 35 783

Euklidova věta

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 40 203

Euklidova věta je označení pro geometrická tvrzení o vlastnostech trojúhelníka pojmenovaná po svém objeviteli, řeckém matematikovi Euklidovi.

Test

Vypočtěte


Hlavolam

Jak to tak bývá, zlý čaroděj uvěznil mudrce. A kdo by to čekal, dal mu šanci se zachránit, pokud splní úkol. Na stole je kulatý tác, kterým lze volně otáčet, a na něm čtyři mince do čtverce. Mudrc má zavázané oči, nic nevidí. Jeho úkolem je otočit mince tak, že bude na všech panna. Nemá to však jednoduché. Otočí jistý počet mincí, pak černokněžník tácem zatočí. Opět otočí nějaké mince a znovu se tácem náhodně otočí. Toto se opakuje, dokud nejsou všechny mince správně. V tu chvíli je hra zlotřilým čarodějem ukončena. Mudrc nepozná podle hmatu pannu od orla. Musí vždy mince nechat na svém místě, ve čtverci. A hlavně - kvůli zlé magii - má strašnou smůlu a pokud bude spoléhat jen na náhodu, tak úkol nikdy nesplní.

Částečné odmocňování

Vydáno dne 29. 1. 2009 v kategorii Aritmetika; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 65 883

Částečné odmocňování je pokus o zmenšení čísla pod odmocninou na co nejmenší.

Analytická geometrie - Úvod

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Analytická geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 188 301

Vysvětlíme si pojem Kartézská soustava souřadnic a naučíme se počítat vzdálenost bodů v rovině i prostoru.

Analytická geometrie - Vzájemná poloha rovin

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Analytická geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 95 696

Spočítáme několik příkladů v prostoru. Příklady se budou týkat například vzájemné polohy rovin.

Funkce tangens a kotangens

Vydáno dne 26. 10. 2008 v kategorii Goniometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 64 842

Vysvětlíme co je to tangens a kotangens a naučíme se rýsovat jejich grafy.

Stereometrie - Řešení konstrukčních úloh

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Stereometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 67 941

Tento článek slouží jako důvod do problematiky řezů těles. Vysvětlíme si tři základní věty a narýsujeme si tři vzorové příklady

Analytická geometrie - Parabola

Vydáno dne 30. 1. 2009 v kategorii Analytická geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 95 179

Naučíme se parabolu zapsat pomocí vrcholové a obecné rovnice a nakonec spočítáme několik příkladů.

Funkce kosinus a sekans

Vydáno dne 19. 10. 2008 v kategorii Goniometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 24 939

Seznámíme se s funkcemi kosinus a sekans a naučíme se rýsovat jejich grafy.

Pevné disky - RAID

Vydáno dne 19. 5. 2011 v kategorii Programování; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 2 852

Úvod do problematiky RAID pevných disků

Stereometrie - Zákonitosti

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Stereometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 16 760

Zákonitosti ve stereometrii.

Iterační metoda řešení rovnic

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Rovnice; Autor: ; Počet přečtení: 23 269

Jak hrubou silou řešit rovnice

Analytická geometrie - Úseková rovnice přímky

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Analytická geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 34 190

Dnes zařadíme do našich znalostí další způsob jak zapsat přímku v rovině. Tento způsob se nazývá úseková rovnice přímky.

Stereometrie - Pokročilejší techniky řezů

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Stereometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 27 522

Naučíme se kolmý průmět do podstavy.