Trojúhelník - Vzorečky

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Planimetrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 51 050

V tomto článku najdete rozsáhlý seznam vzorečků, které můžete použít při počítání s trojúhelníky

Síla ve slovní úloze

Vydáno dne 22. 11. 2009 v kategorii Řešené příklady; Autor: Ivana Hnátková; Počet přečtení: 5 901

Síla a tlak v hydraulickém lisu

Zlomky - sčítání, odčítání, násobení a dělení

Vydáno dne 22. 11. 2009 v kategorii SŠ Matematika; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 323 312

Sčítání, odčítání, násobení, dělení a krácení zlomků

Test

Určete limitu :


Hlavolam

Tři lidé byli zajati divochy na opuštěném ostrově. Přivazali je ke kůlům v řadě za sebou, takže ten poslední viděl ty dva před sebou, prostřední viděl jen jednoho a první neviděl nic. Náčelník jim chtěl dát možnost na přežití, tak jim řekl: - Jste přivázáni ke třem kůlům, přičemž dva jsou bílé a jeden černý nebo dva černé a jeden bílý. Jestli kdokoliv z vás uhodne, k jakému sloupu je přivázán, všechny vás pustíme. Jak se dostat na svobodu? Není to zase tak těžké ...

Limity funkcí

Vydáno dne 15. 3. 2010 v kategorii SŠ Matematika; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 178 517

Limita je matematická konstrukce vyjadřující, že se funkční hodnota funkce blíž k nějakému číslu. A právě toto číslo označujeme limita.

Funkce sinus a kosekans

Vydáno dne 14. 10. 2008 v kategorii Goniometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 53 268

Popíšeme si vlastnosti trigonometrických funkcí sinus, kosekans a naučíme se rýsovat jejich grafy.

Analytická geometrie - Úseková rovnice přímky

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Analytická geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 33 957

Dnes zařadíme do našich znalostí další způsob jak zapsat přímku v rovině. Tento způsob se nazývá úseková rovnice přímky.

Prvočíslo

Vydáno dne 17. 9. 2008 v kategorii Aritmetika; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 77 270

Prvočísla jsou důležitou částí matematiky a jejich studiem se zabývali matematici už ve starověkém Řecku. V tomto článku si vysvětlíme, co vlastně prvočíslo je.

Funkce tangens a kotangens

Vydáno dne 26. 10. 2008 v kategorii Goniometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 64 392

Vysvětlíme co je to tangens a kotangens a naučíme se rýsovat jejich grafy.

Převody soustav

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii SŠ Matematika; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 104 766

Pro ty, kteří neumějí převést číslo 52 do hexadecimální soustavy je určen tento článek.

Stereometrie - Příklady

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Stereometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 53 339

V tomto článku si ukážeme řešení několika ne zrovna lehkých příkladů

Pascalův trojúhelník

Vydáno dne 22. 12. 2008 v kategorii SŠ Matematika; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 29 031

Pascalův trojúhelník je geometrické uspořádání binomických koeficientů do tvaru trojúhelníku.

Analytická geometrie - Vektorový součin

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Analytická geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 94 328

Už umíme skalární součin vektorů, jehož výsledkem je jedno číslo. U vektorového součinu je výsledkem vektor.

Slovní úloha na společnou práci

Vydáno dne 22. 11. 2009 v kategorii Řešené příklady; Autor: Ivana Hnátková; Počet přečtení: 36 216

Kolik hodin pracují dva subjekty společně.

Substituční metoda

Vydáno dne 9. 2. 2011 v kategorii Reálná analýza; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 4 377

Úvod do substituční metody při počítání integrálů

Platónská tělesa

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 25 720

Platónské těleso je pravidelný konvexní mnohostěn (polyedr) v prostoru.