Analytická geometrie - Úseková rovnice přímky

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Analytická geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 37 176

Dnes zařadíme do našich znalostí další způsob jak zapsat přímku v rovině. Tento způsob se nazývá úseková rovnice přímky.

Analytická geometrie - Vektory

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Analytická geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 53 003

Vektory, neboli orientované úsečky. V tomto článku si tyto pojmy vysvětlíme.

Analytická geometrie - Vektorový součin

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Analytická geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 102 300

Už umíme skalární součin vektorů, jehož výsledkem je jedno číslo. U vektorového součinu je výsledkem vektor.

Test

Vypočtěte


Hlavolam

Maminka je dnes o 21 let starší než její dítě. Za 6 let bude dítě 5x mladší než maminka. Otázka zní: kde je dnes tatínek? A ta otázka opravdu není neřešitelná ...

Hornerovo schéma

Vydáno dne 14. 3. 2009 v kategorii SŠ Matematika; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 72 830

Efektivní metoda jak vyhodnotit mnohočlen v jejich mónické formě.

Nejmenší společný násobek

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Aritmetika; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 115 966

Nejmenší společný násobek je potřebný hlavně při převádění zlomků na společného jmenovatele.

Poměr ve slovní úloze

Vydáno dne 22. 11. 2009 v kategorii Řešené příklady; Autor: Ivana Hnátková; Počet přečtení: 20 502

V těchto typech úloh je dobré nakreslit situaci, která usnadní řešení

Vodík

Vydáno dne 7. 11. 2011 v kategorii Chemie; Autor: Sydnney; Počet přečtení: 12 615

Vodík je jedním z nejčastěji vyskytujících se prvků v přírodě

Jednotková kružnice

Vydáno dne 2. 10. 2008 v kategorii Goniometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 89 635

Jednotková kružnice je kružnice o poloměru 1 umístěná v bodě S[0; 0]. Tato kružnice se používá zejména pro definování gonimetrických funkcí.

Dělení mnohočlenů

Vydáno dne 8. 11. 2008 v kategorii SŠ Matematika; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 151 851

Naučíme se, jak dělit jeden mnohočlen jiným mnohočlenem se zbytkem.

Exponenciální a logaritmické rovnice

Vydáno dne 22. 11. 2009 v kategorii Rovnice; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 99 222

Návod na řešení exponenciálních a logaritmických rovnic.

Stereometrie - Odchylka dvou rovnin

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Stereometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 83 462

Naučíme se počítat vzájemnou odchylku dvou rovin.

Substituční metoda

Vydáno dne 9. 2. 2011 v kategorii Reálná analýza; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 5 149

Úvod do substituční metody při počítání integrálů

Stereometrie - Řešení konstrukčních úloh

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Stereometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 76 500

Tento článek slouží jako důvod do problematiky řezů těles. Vysvětlíme si tři základní věty a narýsujeme si tři vzorové příklady

Lineární rovnice

Vydáno dne 13. 11. 2008 v kategorii Rovnice; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 56 669

Lineární rovnice je rovnice, ve které je exponent neznámé roven jedné → algebraická rovnice prvního stupně.

Úvod do Goniometrie/Trigonometrie

Vydáno dne 2. 10. 2008 v kategorii Goniometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 115 763

Trigonometrie je oblast goniometrie zabývající se užitím goniometrických funkcí při řešení úloh o trojúhelnících.