Slovní úloha řešená pomocí množin

Vydáno dne 22. 11. 2009 v kategorii Řešené příklady; Autor: Ivana Hnátková; Počet přečtení: 8 925

V tomto článku vyřešíme slovní úlohu pomocí množin.

Analytická geometrie - Metrické úlohy v prostoru

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Analytická geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 75 947

Naučíme se, jak spočítat vzdálenost bodu o roviny, odchylku dvou rovin, odchylku roviny a přímky a mnoho dalších věcí.

Iterační metoda řešení rovnic

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Rovnice; Autor: ; Počet přečtení: 19 437

Jak hrubou silou řešit rovnice

Test

Určete asymptotu se směrnicí funkce


Hlavolam

Máte k dispozici šest zápalek. Jak z nich vytvořit čtyři rovnostranné trojúhelníky, aniž byste zápalky lámali?
Zápalky

Analytická geometrie - Skalární součin

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Analytická geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 56 306

Naučíme se počítat skalární součin, určit délku vektoru, najít kolmý vektor a spoustu dalších věcí.

Platónská tělesa

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 18 464

Platónské těleso je pravidelný konvexní mnohostěn (polyedr) v prostoru.

Stereometrie - Příklady

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Stereometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 46 386

V tomto článku si ukážeme řešení několika ne zrovna lehkých příkladů

Stereometrie - Vzdálenost bodu od přímky

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Stereometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 37 488

Naučíme se počítat vzdálenost bodu od přímky.

Odvození vztahu pro výpočet kvadratické rovnice

Vydáno dne 10. 8. 2008 v kategorii Rovnice; Autor: ; Počet přečtení: 27 793

Pro ty zvídavější tu máme malé rozšíření nedávno vydaného článku o kvadratické rovnici. Odvodíme si, jak vznikl vztah pro výpočet kvadratické rovnice.

Funkce sinus a kosekans

Vydáno dne 14. 10. 2008 v kategorii Goniometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 46 752

Popíšeme si vlastnosti trigonometrických funkcí sinus, kosekans a naučíme se rýsovat jejich grafy.

Analytická geometrie - Sčítání, odčítání a násobení vektorů

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Analytická geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 73 131

Sčítání, odčítání a násobení - prostě počty s vektory.

Polární systém souřadnic

Vydáno dne 13. 2. 2009 v kategorii Geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 21 555

Polární systém souřadnic je dvou-dimenzionální systém souřadnic, ve kterém je každý bod určen úhlem a vzdáleností od počátku.

Stereometrie - Vzájemná poloha rovin

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Stereometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 29 182

Dnes se podíváme jaké případy mohou nastat mezi dvěma a třemi rovinami.

Analytická geometrie - Úvod

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Analytická geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 164 469

Vysvětlíme si pojem Kartézská soustava souřadnic a naučíme se počítat vzdálenost bodů v rovině i prostoru.

Stereometrie - Vzájemná poloha přímek

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii SŠ Matematika; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 9 103

Dnes si vysvětlíme jaké případy mohou nastat mezi dvěma přímkami v prostoru

Výrobní kapacita haly

Vydáno dne 22. 11. 2009 v kategorii SŠ Matematika; Autor: Ivana Hnátková; Počet přečtení: 4 475

Úloha na výpočet procentuální části