Archimedův náhrobek

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Stereometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 21 698

Víte co si podle pověsti nechal Archimédes vytesat na náhrobek?

Stereometrie - Procvičování řezů 2. část

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Stereometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 55 283

V dnešním díle si procvičíme techniku řezů, konkrétně kolmý průmět.

Stereometrie - Další příklady

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Stereometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 31 244

V tomto článku si můžete procvičit většinu znalostí, které jste získali čtením článků o stereometrii na tomto portálu

Test

Určete definiční obor funkce


Hlavolam

Dokážete rozdělit dort třemi rovnými řezy na 8 částí?

Názvosloví oxidů

Vydáno dne 5. 11. 2011 v kategorii Chemie; Autor: Sydnney; Počet přečtení: 10 825

Oxidy jsou dvouprvkové sloučeniny kyslíku s jiným prvkem. Názvosloví oxidů se skládá z podstatného jména „oxid“ a přídavného jména, které je odvozeno z názvu prvku vyskytujícího se v oxidu zakončeného odpovídající koncovkou. Věta zní složitě, ale na vzorových příkladech se ukáže, že to složité není. Níže je popsáno krok za krokem jak se odvozují vzorce oxidů a názvy oxidů.

Analytická geometrie - Metrické úlohy v prostoru

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Analytická geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 94 168

Naučíme se, jak spočítat vzdálenost bodu o roviny, odchylku dvou rovin, odchylku roviny a přímky a mnoho dalších věcí.

Dvojprvkové sloučeniny vodíku

Vydáno dne 5. 11. 2011 v kategorii Chemie; Autor: Sydnney; Počet přečtení: 11 401

Stereometrie - Vzdálenost bodu od přímky

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Stereometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 52 805

Naučíme se počítat vzdálenost bodu od přímky.

Platónská tělesa

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 28 362

Platónské těleso je pravidelný konvexní mnohostěn (polyedr) v prostoru.

Souřadnice vrcholů trojúhelníka ABC

Vydáno dne 4. 11. 2008 v kategorii Analytická geometrie; Autor: Ivana Hnátková; Počet přečtení: 11 817

Návod, jak se vypočítají vrcholy trojúhelníka, známe-li středy stran.

Sinová a kosinová věta

Vydáno dne 6. 12. 2008 v kategorii Goniometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 172 633

Dvě matematické věty, které popisují závislost úhlů a stran v obecném trojúhelníku.

Stereometrie - Vzájemná poloha přímek

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii SŠ Matematika; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 12 260

Dnes si vysvětlíme jaké případy mohou nastat mezi dvěma přímkami v prostoru

Měřítko na mapě ve slovní úloze

Vydáno dne 22. 11. 2009 v kategorii Řešené příklady; Autor: Ivana Hnátková; Počet přečtení: 15 028

Mapa s měřítkem 1: 5000

Směsi-slovní úloha

Vydáno dne 22. 11. 2009 v kategorii Řešené příklady; Autor: Ivana Hnátková; Počet přečtení: 49 751

Kolik litrů prvního roztoku a kolik litrů druhého roztoku je potřeba?

Exponenciální a logaritmické rovnice

Vydáno dne 22. 11. 2009 v kategorii Rovnice; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 98 271

Návod na řešení exponenciálních a logaritmických rovnic.

Nejmenší společný násobek

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Aritmetika; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 115 341

Nejmenší společný násobek je potřebný hlavně při převádění zlomků na společného jmenovatele.