Přejít na matematické fórum Připravili jsme pro Vás zbrusu nové fórum a jsme připravení odpovídat na Vaše otázky!


Analytická geometrie - Směrnicová rovnice přímky

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Analytická geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 82 244

Po delší době se opět naučíme něco z analytické geometrie. Tentokát se bude jednat o směrnicovou rovnici přímky

Dvojprvkové sloučeniny vodíku

Vydáno dne 5. 11. 2011 v kategorii Chemie; Autor: Sydnney; Počet přečtení: 8 405

Stereometrie - Vzdálenost bodu od přímky

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Stereometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 42 132

Naučíme se počítat vzdálenost bodu od přímky.

Test

Vypočtěte


Hlavolam

Jedna cihla váží jedno kilo a půl cihly, kolik kilo váží 2 cihly. Není to tak snadné, jak se mnohým na první pohled zdá. Výsledek totiž není 3 kg.

Analytická geometrie - Parametrické vyjádření roviny

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Analytická geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 32 727

Naučíme se parametricky popisovat rovinu

Analytická geometrie - Kružnice a přímka

Vydáno dne 21. 6. 2008 v kategorii Analytická geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 106 012

V dnešním článku se naučíme určit vzájemnou polohu přímky a kružnice. Ukážeme si také, jak lze nalézt tečna ke kružnici.

Asymptota funkce

Vydáno dne 31. 3. 2010 v kategorii SŠ Matematika; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 109 886

Asymptota je přímka, jejíž vzdálenost od křivky/grafu funkce je menší pro x v krajních hodnotách.

Rovnice s komplexními čísly

Vydáno dne 29. 11. 2009 v kategorii SŠ Matematika; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 46 138

Vyřešíme binomické rovnice s komplexními čísly a kvadratické rovnice.

Opice píší Hamleta

Vydáno dne 7. 11. 2008 v kategorii SŠ Matematika; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 7 109

V tomto článku se seznámíme s teorií Infinite monkey theorem.

Analytická geometrie - Obecná rovnice roviny

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Analytická geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 79 425

Rovinu lze zadat mnoha způsoby. Dnes si ukážeme, jak lze vyjádřit obecná rovnice roviny.

Násobení

Vydáno dne 5. 11. 2008 v kategorii ZŠ matematika; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 34 938

V tomto článku si ukážeme základy násobení + násobení pod sebe.

Slovní úloha se dvěma neznámými

Vydáno dne 22. 11. 2009 v kategorii Řešené příklady; Autor: Ivana Hnátková; Počet přečtení: 15 359

Logická úloha

Limity funkcí

Vydáno dne 15. 3. 2010 v kategorii SŠ Matematika; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 168 859

Limita je matematická konstrukce vyjadřující, že se funkční hodnota funkce blíž k nějakému číslu. A právě toto číslo označujeme limita.

Osová souměrnost

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 139 576

Osová souměrnost patří do kategorie shodných zobrazení.

Průběh funkce - Hledání extrémů

Vydáno dne 24. 5. 2009 v kategorii Funkce; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 54 455

Naučíme se hledat minimum a maximum funkce.

Hornerovo schéma

Vydáno dne 14. 3. 2009 v kategorii SŠ Matematika; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 65 839

Efektivní metoda jak vyhodnotit mnohočlen v jejich mónické formě.