Jednotková kružnice

Vydáno dne 2. 10. 2008 v kategorii Goniometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 87 931

Jednotková kružnice je kružnice o poloměru 1 umístěná v bodě S[0; 0]. Tato kružnice se používá zejména pro definování gonimetrických funkcí.

Rovnice

Vydáno dne 13. 11. 2008 v kategorii Rovnice; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 42 091

Co je to rovnice? To a mnohem více se dozvíte v tomto článku.

Úvod do Stereometrie

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Stereometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 162 064

V tomto článku se seznámíme s pojmem stereometrie a vysvětlíme si volné rovnoběžné promítání.

Test

Vypočtěte


Hlavolam

Tři cestovatelé a tři jejich sluhové byli na výpravě po Indii. Jedno dne večer se šel ještě jeden z cestovatelů projít ven, když zaslechl, jak se sluhové radí, že své pány přepadnou zabijí a okradou. Jen musí počkat, až se nějakou náhodou cestovatelé rozdělí, aby sluhů na ně bylo víc. Cestovatelé totiž byli dobře ozbrojeni. Když to vyslechl, vrátil se zpět a než aby tropil rozruch, nechal si to pro sebe a dával jen pozor, aby se nikdy nerozdělili. Jenže druhého dne došli k řece, kterou bylo nutné překonat. Do pramice, jenž byla přivázána u břehu se však vešli jen dvě osoby. Jak to jen zařídit, aby ani na chvíli nebyl počet sluhů na kterémkoliv z břehů větší než počet cestovatelů?

Stereometrie - Příklady

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Stereometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 56 184

V tomto článku si ukážeme řešení několika ne zrovna lehkých příkladů

Pythagorova věta

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 23 970

Pythagorova věta popisuje vztah, který platí mezi délkami stran pravoúhlých trojúhelníků.

Stereometrie - Vzájemná poloha rovin

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Stereometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 37 140

Dnes se podíváme jaké případy mohou nastat mezi dvěma a třemi rovinami.

Největší společný dělitel

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Aritmetika; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 117 981

Největší společný dělitel dvou čísel je číslo takové, které je obě vydělí beze zbytku

Stereometrie - Vzájemná poloha přímky a roviny

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii SŠ Matematika; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 19 025

Popíšeme si jaké situace mohou nastat mezi přímkou a rovinou.

Kyslíkaté kyseliny

Vydáno dne 5. 11. 2011 v kategorii Chemie; Autor: Sydnney; Počet přečtení: 19 685

Slovní úloha na společnou práci

Vydáno dne 22. 11. 2009 v kategorii Řešené příklady; Autor: Ivana Hnátková; Počet přečtení: 37 516

Kolik hodin pracují dva subjekty společně.

Exponenty/Mocniny

Vydáno dne 6. 4. 2009 v kategorii Výrazy; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 61 460

Naučíme se pracovat s exponenty, neboli umocňováním.

Analytická geometrie - Elipsa a přímka

Vydáno dne 5. 9. 2008 v kategorii Analytická geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 53 540

Naučíme se, jak lze určit, zda je přímka tečnou, sečnou elipsy. Také se naučíme spočítat průsečík přímky a elipsy

Stereometrie - Další příklady

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Stereometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 31 736

V tomto článku si můžete procvičit většinu znalostí, které jste získali čtením článků o stereometrii na tomto portálu

Vlastnosti funkcí

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Funkce; Autor: Tomáš Bobek; Počet přečtení: 36 927

Ještě než se pustíte do lineárních, kvadratických či jiných funkcí, vyjmenuji vám a vysvětlím vlastnosti těchto funcí, jak je zjistíte a jak zapíšete.

Hornerovo schéma

Vydáno dne 14. 3. 2009 v kategorii SŠ Matematika; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 72 319

Efektivní metoda jak vyhodnotit mnohočlen v jejich mónické formě.