Analytická geometrie - Obecná rovnice roviny

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Analytická geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 87 118

Rovinu lze zadat mnoha způsoby. Dnes si ukážeme, jak lze vyjádřit obecná rovnice roviny.

Směsi-slovní úloha

Vydáno dne 22. 11. 2009 v kategorii Řešené příklady; Autor: Ivana Hnátková; Počet přečtení: 47 950

Kolik litrů prvního roztoku a kolik litrů druhého roztoku je potřeba?

Stereometrie - Procvičování řezů

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Stereometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 163 393

Než se pustíme do složitějších řezů, měli bychom si procvičit ty, co už umíme.

Test

Najděte vektor opačný k vektoru


Hlavolam

Stojíte u tří vypínačů. Víte, že patří ke třem žárovkám, které jsou v místnosti, kam vede dlouhá a klikatá chodba - tzn. že ze svého místa vůbec nemůžete vidět, zda některá svítí nebo ne. Všechny tři vypínače jsou nyní v poloze vypnuto. S vypínači můžete manipulovat jak chcete, pak jednou projít chodbou a podívat se do místnosti. Tam musíte říci, který vypínač je od které žárovky. Jak na to?

Stereometrie - Odchylka přímky a roviny

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Stereometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 95 433

Naučíme se počítat odchylku přímky a roviny.

Výpočet množství vody v bazénu

Vydáno dne 22. 11. 2009 v kategorii Řešené příklady; Autor: Ivana Hnátková; Počet přečtení: 12 461

Úlohu řešíme soustavou rovnic

Pascalův trojúhelník

Vydáno dne 22. 12. 2008 v kategorii SŠ Matematika; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 28 878

Pascalův trojúhelník je geometrické uspořádání binomických koeficientů do tvaru trojúhelníku.

Sinová a kosinová věta

Vydáno dne 6. 12. 2008 v kategorii Goniometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 164 650

Dvě matematické věty, které popisují závislost úhlů a stran v obecném trojúhelníku.

Stereometrie - Příklady

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Stereometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 53 106

V tomto článku si ukážeme řešení několika ne zrovna lehkých příkladů

Převody soustav

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii SŠ Matematika; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 104 418

Pro ty, kteří neumějí převést číslo 52 do hexadecimální soustavy je určen tento článek.

Kvadratická rovnice

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Rovnice; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 90 647

Existují lineární, kvadratické a další typy rovnic. V tomto článku se naučíme řešit právě kvadratické rovnice pomocí diskriminantu.

Čtverec - Vzorečky

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Planimetrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 9 952

Seznam vzorečků potřebných při počítání se čtvercem.

Analytická geometrie - Úvod

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Analytická geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 187 088

Vysvětlíme si pojem Kartézská soustava souřadnic a naučíme se počítat vzdálenost bodů v rovině i prostoru.

Euklidova věta

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 39 390

Euklidova věta je označení pro geometrická tvrzení o vlastnostech trojúhelníka pojmenovaná po svém objeviteli, řeckém matematikovi Euklidovi.

Částečné odmocňování

Vydáno dne 29. 1. 2009 v kategorii Aritmetika; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 64 792

Částečné odmocňování je pokus o zmenšení čísla pod odmocninou na co nejmenší.

Exponenty/Mocniny

Vydáno dne 6. 4. 2009 v kategorii Výrazy; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 57 400

Naučíme se pracovat s exponenty, neboli umocňováním.