Úpravy lomených výrazů

Vydáno dne 12. 11. 2011 v kategorii Výrazy; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 113 046

Úprava lomených výrazů je základ, bez kterého se v matematice neobejdete.

Usměrňování zlomků

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Výrazy; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 151 574

Při operaci nazvané usměrňování zlomků se zbavujeme odmocnin ve jmenovateli, ale zachováváme hodnotu zlomku.

Stereometrie - Procvičování řezů 2. část

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Stereometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 43 181

V dnešním díle si procvičíme techniku řezů, konkrétně kolmý průmět.

Test

Přímka je dána body A[0; 4] a B[1; 2]. Najděte její parametrickou rovnici.


Hlavolam

Máte 10 pytlů zlaťáků. Jeden z Vašich sluhů, kteří měli na starost přepravu peněz, Vás chtěl okrást, a v jednom z pytlů z každé mince, která normálně váží 10 gramů, 1g zlata upiloval. Máte digitální váhy (dáte na ně předmět a oni ukáží, jakou má hmotnost). Dokážete na jedno vážení určit, který pytel obsahuje lehčí mince a tedy, kterého sluhu máte vyhodit?

Výrobní kapacita haly

Vydáno dne 22. 11. 2009 v kategorii SŠ Matematika; Autor: Ivana Hnátková; Počet přečtení: 4 671

Úloha na výpočet procentuální části

Analytická geometrie - Sčítání, odčítání a násobení vektorů

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Analytická geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 74 852

Sčítání, odčítání a násobení - prostě počty s vektory.

Neurčitý integrál

Vydáno dne 2. 12. 2010 v kategorii Reálná analýza; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 38 716

O derivování se říká, že to je mechanická činnost, integrování se říká umění.

Analytická geometrie - Vzájemná poloha rovin

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Analytická geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 74 451

Spočítáme několik příkladů v prostoru. Příklady se budou týkat například vzájemné polohy rovin.

Pevné disky - RAID

Vydáno dne 19. 5. 2011 v kategorii Programování; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 1 079

Úvod do problematiky RAID pevných disků

Analytická geometrie - Metrické úlohy v prostoru

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Analytická geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 78 002

Naučíme se, jak spočítat vzdálenost bodu o roviny, odchylku dvou rovin, odchylku roviny a přímky a mnoho dalších věcí.

Výpočet množství vody v bazénu

Vydáno dne 22. 11. 2009 v kategorii Řešené příklady; Autor: Ivana Hnátková; Počet přečtení: 10 009

Úlohu řešíme soustavou rovnic

Stereometrie - Příklady

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Stereometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 47 037

V tomto článku si ukážeme řešení několika ne zrovna lehkých příkladů

Analytická geometrie - Úvod

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Analytická geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 167 240

Vysvětlíme si pojem Kartézská soustava souřadnic a naučíme se počítat vzdálenost bodů v rovině i prostoru.

Násobení

Vydáno dne 5. 11. 2008 v kategorii ZŠ matematika; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 32 901

V tomto článku si ukážeme základy násobení + násobení pod sebe.

Asymptota funkce

Vydáno dne 31. 3. 2010 v kategorii SŠ Matematika; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 100 721

Asymptota je přímka, jejíž vzdálenost od křivky/grafu funkce je menší pro x v krajních hodnotách.

Analytická geometrie - Kružnice

Vydáno dne 14. 6. 2008 v kategorii Analytická geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 108 533

V analytické geometrii se pomalu dostáváme k další kapitole s názvem kuželosečky. Do této kategorie spadá i kružnice a tu se dnes naučíme popisovat pomocí středové a obecné rovnice.