Přejít na matematické fórum Připravili jsme pro Vás zbrusu nové fórum a jsme připravení odpovídat na Vaše otázky!


Analytická geometrie - Obecná rovnice roviny

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Analytická geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 73 226

Rovinu lze zadat mnoha způsoby. Dnes si ukážeme, jak lze vyjádřit obecná rovnice roviny.

Rovnice s komplexními čísly

Vydáno dne 29. 11. 2009 v kategorii SŠ Matematika; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 42 788

Vyřešíme binomické rovnice s komplexními čísly a kvadratické rovnice.

Platónská tělesa

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 18 833

Platónské těleso je pravidelný konvexní mnohostěn (polyedr) v prostoru.

Test

Vypočtěte


Hlavolam

Každý den přilétá ve 12:00 na letiště v Ruzyni letadlo se spěšnou zásilkou. Pro zásilku vyráží z Liberce auto a to tak, aby tam bylo přesně v poledne. Tam si jí vyzvedne a jede s ní zpět do Liberce (po tý rozkopaný dálnici už asi tak spěšná nebude ;-) Jednoho dne ale přistálo letadlo dříve a tak z letiště vypravili se zásilkou poslíčka na kole. Jel autu naproti a to 4x pomaleji než samotné auto. Když se za 20 minut setkali, předal zásilku a odjel kdovíkam. Nás ale zajímá, o kolik minut dřív přijelo tentokrát auto do Liberce.

Analytická geometrie - Skalární součin

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Analytická geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 56 842

Naučíme se počítat skalární součin, určit délku vektoru, najít kolmý vektor a spoustu dalších věcí.

Osová souměrnost

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 122 146

Osová souměrnost patří do kategorie shodných zobrazení.

Kyslíkaté kyseliny

Vydáno dne 5. 11. 2011 v kategorii Chemie; Autor: Sydnney; Počet přečtení: 16 247

Algebraický tvar komplexního čísla

Vydáno dne 22. 11. 2009 v kategorii SŠ Matematika; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 40 545

Základní informace o komplexních číslech v algebraickém tvaru a o Gaussově rovině.

Částečné odmocňování

Vydáno dne 29. 1. 2009 v kategorii Aritmetika; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 50 854

Částečné odmocňování je pokus o zmenšení čísla pod odmocninou na co nejmenší.

GeoGebra

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii SŠ Matematika; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 8 684

GeoGebra je vynikající geometrický program.

Analytická geometrie - Úvod

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Analytická geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 165 836

Vysvětlíme si pojem Kartézská soustava souřadnic a naučíme se počítat vzdálenost bodů v rovině i prostoru.

Stereometrie - Odchylka přímek

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Stereometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 78 654

Další, možná pro někoho trochu složitější část stereometrie.

Slovní úloha se dvěma neznámými

Vydáno dne 22. 11. 2009 v kategorii Řešené příklady; Autor: Ivana Hnátková; Počet přečtení: 13 858

Logická úloha

Analytická geometrie - Parabola

Vydáno dne 30. 1. 2009 v kategorii Analytická geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 74 324

Naučíme se parabolu zapsat pomocí vrcholové a obecné rovnice a nakonec spočítáme několik příkladů.

Analytická geometrie - Parametrické vyjádření přímky

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Analytická geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 95 402

Naučíme se parametricky popisovat přímku v rovině.

Směsi-slovní úloha

Vydáno dne 22. 11. 2009 v kategorii Řešené příklady; Autor: Ivana Hnátková; Počet přečtení: 42 056

Kolik litrů prvního roztoku a kolik litrů druhého roztoku je potřeba?