Názvosloví oxidů

Vydáno dne 5. 11. 2011 v kategorii Chemie; Autor: Sydnney; Počet přečtení: 10 924

Oxidy jsou dvouprvkové sloučeniny kyslíku s jiným prvkem. Názvosloví oxidů se skládá z podstatného jména „oxid“ a přídavného jména, které je odvozeno z názvu prvku vyskytujícího se v oxidu zakončeného odpovídající koncovkou. Věta zní složitě, ale na vzorových příkladech se ukáže, že to složité není. Níže je popsáno krok za krokem jak se odvozují vzorce oxidů a názvy oxidů.

Gaussova eliminační metoda

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Rovnice; Autor: ; Počet přečtení: 83 918

Jak elegantně řešit soustavy

Analytická geometrie - Parabola

Vydáno dne 30. 1. 2009 v kategorii Analytická geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 100 366

Naučíme se parabolu zapsat pomocí vrcholové a obecné rovnice a nakonec spočítáme několik příkladů.

Test

Určete limitu :


Hlavolam

Situace: potřebujete si nutně opéct tři topinky, ale máte málo času. Jak nejrychleji to jde stihnout, jestliže máte pánev, na kterou se vejdou jenom dva krajíce najednou a opečení topinky(nek) po jedné straně trvá dvě minuty? Přemýšlejte ...

Poměr ve slovní úloze

Vydáno dne 22. 11. 2009 v kategorii Řešené příklady; Autor: Ivana Hnátková; Počet přečtení: 20 187

V těchto typech úloh je dobré nakreslit situaci, která usnadní řešení

Výpočet množství vody v bazénu

Vydáno dne 22. 11. 2009 v kategorii Řešené příklady; Autor: Ivana Hnátková; Počet přečtení: 13 092

Úlohu řešíme soustavou rovnic

Analytická geometrie - Parametrické vyjádření roviny

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Analytická geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 39 097

Naučíme se parametricky popisovat rovinu

Testy a cvičení

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii O serveru; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 5 569

Dnes proběhl malý update. Vaše výsledky z testů se ukládají.

Dvojprvkové sloučeniny vodíku

Vydáno dne 5. 11. 2011 v kategorii Chemie; Autor: Sydnney; Počet přečtení: 11 529

Slovní úloha na procenta

Vydáno dne 22. 11. 2009 v kategorii Řešené příklady; Autor: Ivana Hnátková; Počet přečtení: 13 291

K výpočtu potřebuješ znát vzorce: obsah kruhu a obsah obdélníka.

Rovnice s odmocninou

Vydáno dne 26. 11. 2008 v kategorii Rovnice; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 56 940

Naučíme se počítat rovnice s neznámou pod odmocninou.

Definiční obor

Vydáno dne 22. 11. 2009 v kategorii Funkce; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 90 903

Definiční obor funkce je množina všech čísel, pro které je daná funkce definována.

Platónská tělesa

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 28 603

Platónské těleso je pravidelný konvexní mnohostěn (polyedr) v prostoru.

Funkce tangens a kotangens

Vydáno dne 26. 10. 2008 v kategorii Goniometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 67 693

Vysvětlíme co je to tangens a kotangens a naučíme se rýsovat jejich grafy.

GeoGebra

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii SŠ Matematika; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 11 359

GeoGebra je vynikající geometrický program.

Rovnice s absolutní hodnotou

Vydáno dne 15. 11. 2008 v kategorii Rovnice; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 95 140

Naučíme se počítat rovnice s neznámou v absolutní hodnotě.