Geometrická posloupnost a geometrická řada

Vydáno dne 24. 7. 2010 v kategorii SŠ Matematika; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 101 773

Vysvětlíme si pojem geometrická posloupnost a geometrická řada a naučíme se s nimi pracovat.

Výrobní kapacita haly

Vydáno dne 22. 11. 2009 v kategorii SŠ Matematika; Autor: Ivana Hnátková; Počet přečtení: 4 890

Úloha na výpočet procentuální části

Thiokyseliny

Vydáno dne 7. 11. 2011 v kategorii Chemie; Autor: Sydnney; Počet přečtení: 29 452

Test

Derivace je rovna:


Hlavolam

Zadání je jednoduché: úhelník na obrázku rozdělte na čtyři stejné části.
Úhelník

Definiční obor

Vydáno dne 22. 11. 2009 v kategorii Funkce; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 77 729

Definiční obor funkce je množina všech čísel, pro které je daná funkce definována.

Hra s čísly - slovní úloha

Vydáno dne 22. 11. 2009 v kategorii Řešené příklady; Autor: Ivana Hnátková; Počet přečtení: 8 856

Počítáme s mocninami s použitím vzorce (a+b)^2

Algebraický tvar komplexního čísla

Vydáno dne 22. 11. 2009 v kategorii SŠ Matematika; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 42 548

Základní informace o komplexních číslech v algebraickém tvaru a o Gaussově rovině.

Letadla letící proti sobě

Vydáno dne 22. 11. 2009 v kategorii Řešené příklady; Autor: Ivana Hnátková; Počet přečtení: 8 982

Jaké jsou rychlosti letadel, jestliže se tyto letadla přibližují?

Rovnice s komplexními čísly

Vydáno dne 29. 11. 2009 v kategorii SŠ Matematika; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 45 137

Vyřešíme binomické rovnice s komplexními čísly a kvadratické rovnice.

Goniometrické rovnice

Vydáno dne 22. 11. 2008 v kategorii Rovnice; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 34 088

V tomto článku se pokusím čtenáře zasvětit do problematiky goniometrických rovnic.

Limity funkcí

Vydáno dne 15. 3. 2010 v kategorii SŠ Matematika; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 163 728

Limita je matematická konstrukce vyjadřující, že se funkční hodnota funkce blíž k nějakému číslu. A právě toto číslo označujeme limita.

Analytická geometrie - Úvod

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Analytická geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 172 363

Vysvětlíme si pojem Kartézská soustava souřadnic a naučíme se počítat vzdálenost bodů v rovině i prostoru.

Analytická geometrie - Směrnicová rovnice přímky

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Analytická geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 80 741

Po delší době se opět naučíme něco z analytické geometrie. Tentokát se bude jednat o směrnicovou rovnici přímky

Analytická geometrie - Polohové úlohy v rovině

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Analytická geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 63 481

Naučíme se počítat odchylku dvou přímek, vzdálenost bodu od přímky a na závěr spočítáme několik příkladů

Rovnice

Vydáno dne 13. 11. 2008 v kategorii Rovnice; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 34 169

Co je to rovnice? To a mnohem více se dozvíte v tomto článku.

Stereometrie - Další příklady

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Stereometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 25 723

V tomto článku si můžete procvičit většinu znalostí, které jste získali čtením článků o stereometrii na tomto portálu