Přejít na matematické fórum Připravili jsme pro Vás zbrusu nové fórum a jsme připravení odpovídat na Vaše otázky!


Analytická geometrie - Úvod

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Analytická geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 158 410

Vysvětlíme si pojem Kartézská soustava souřadnic a naučíme se počítat vzdálenost bodů v rovině i prostoru.

Mnohočlen/Polynom

Vydáno dne 13. 3. 2009 v kategorii Aritmetika; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 47 870

Vysvětlíme si, co to mnohočlen vlastně je a naučíme se analyzovat grafy polynomických funkcí.

Analytická geometrie - Vzájemná poloha dvou přímek a přímky s rovinou

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Analytická geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 86 567

V předchozím díle jsme se naučíli počítat vzájemnou polohu rovin. Nyní si ukážeme jak se vypořádat se dvěma přímkami a s rovinou a přímkou. To vše samozřejmě v prostroru

Test

Zderivujte funkci :


Hlavolam

Byl jednou jeden mladý kouzelník a ten se šíleně zamiloval do jediné dcery krále, kterému sloužil. Ta ho taky hrozně milovala (dokázal jí kdykoliv vykouzlit květiny :-). Ale otec král tomu vůbec nepřál. Chtěl pro svou dceru nějakého urozeného a bohatého ženicha a ne takového nekňubu, jako byl kouzelník (jak si myslel). Intrikami, se mu ho podařilo křivě obvinit z krádeže a uvrhnout do žaláře. Ale kouzelník byl moc populární mezi lidem a tak ho nemohl dát jen tak jednoduše popravit, jak by rád. Vymyslel tedy na něj lest: u soudu mu dal možnost losování vlastní smrti. Řekl: "Zde v klobouku jsou dvě kuličky: černá a bílá. Vylosuješ-li si bílou, budeš žít. Ale vytáhneš-li z klobouku černou, zemřeš." Vypadalo to jako férová šance, ale král, který nechtěl nic riskovat, mu tam dal obě kuličky černé. Kouzelník naštěstí nebyl hloupý a dovtípil se to. Jak to jenom navléct, aby přežil ...

Společná práce - práce objektů nezačíná současně

Vydáno dne 22. 11. 2009 v kategorii Řešené příklady; Autor: Ivana Hnátková; Počet přečtení: 10 150

Jeden objekt začne pracovat o 9 minut později.

Binomiální halda

Vydáno dne 17. 11. 2011 v kategorii Algoritmizace; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 7 359

Binomiální halda podporuje rychlé vkládání prvků a hlavně rychlé slučování dvou hald.

Osová souměrnost

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 111 036

Osová souměrnost patří do kategorie shodných zobrazení.

Stereometrie - Vzdálenost bodu od roviny

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Stereometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 33 242

V tomto článku si ukážeme jak spočítat vzdálenost bodu od roviny.

Stereometrie - Zákonitosti

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Stereometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 13 448

Zákonitosti ve stereometrii.

Analytická geometrie - Obecná rovnice přímky

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Analytická geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 91 214

Dnes se naučíme nový způsob jakým lze vyjádřit přímka.

Analytická geometrie - Parametrické vyjádření přímky v prostoru

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Analytická geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 32 622

Pomalu opouštíme rovinné objetky a začneme se zabývat i prostorem. Naučíme se parametricky vyjádřit přímku.

Odvození vztahu pro výpočet kvadratické rovnice

Vydáno dne 10. 8. 2008 v kategorii Rovnice; Autor: ; Počet přečtení: 26 116

Pro ty zvídavější tu máme malé rozšíření nedávno vydaného článku o kvadratické rovnici. Odvodíme si, jak vznikl vztah pro výpočet kvadratické rovnice.

Stereometrie - Vzájemná poloha rovin

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Stereometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 27 860

Dnes se podíváme jaké případy mohou nastat mezi dvěma a třemi rovinami.

Stereometrie - Odchylka přímky a roviny

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Stereometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 71 617

Naučíme se počítat odchylku přímky a roviny.

Názvosloví kyselin

Vydáno dne 29. 3. 2017 v kategorii Chemie; Autor: Sydnney; Počet přečtení: 893

Článek se věnuje především názvosloví jednosytných a dvojsytných kyslíkatých kyselin, kde postup tvorby jejich názvu a vzorců je podrobně rozepsán.

Goniometrické vzorce

Vydáno dne 31. 10. 2008 v kategorii Goniometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 67 350

Seznam goniometrických vzorců a několik příkladů.