Analytická geometrie - Skalární součin

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Analytická geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 46 895

Naučíme se počítat skalární součin, určit délku vektoru, najít kolmý vektor a spoustu dalších věcí.

Úloha o víně

Vydáno dne 22. 11. 2009 v kategorii SŠ Matematika; Autor: Ivana Hnátková; Počet přečtení: 3 508

Slovní úloha z učebnice algebry z roku 1902

Převody soustav

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii SŠ Matematika; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 85 514

Pro ty, kteří neumějí převést číslo 52 do hexadecimální soustavy je určen tento článek.

Test

Určete obsah plochy tvořené křivkami a .


Hlavolam

Dvě města A a B jsou od sebe vzdálena 90km. Z města A do města B vyjede vlak rychlostí 60km/h. V tu samou chvíli vyjede z města B vlak do města A po té samé koleji (na ty nádražáky už vážně není vůbec spolehnutí) stejnou rychlostí. Ve chvíli, kdy se vlaky rozjedou vstříc jisté zkáze, z předního okna (u strojvůdce) vlaku jedoucího z A do B vystartuje moucha cestovatelka rychlostí 100km/h a letí vstříc druhému vlaku. Ve chvíli, kdy k němu doletí, dotkne se nožkou jeho předního skla a letí zpátky. Takto moucha lítá mezi vlaky než jí rozmáčknou na placku. Úkolem je zjistit (samozřejmě z hlavy), kolik kilometrů moucha celkem nalétala.

Goniometrické rovnice

Vydáno dne 22. 11. 2008 v kategorii Rovnice; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 30 482

V tomto článku se pokusím čtenáře zasvětit do problematiky goniometrických rovnic.

Analytická geometrie - Vzájemná poloha přímek daných parametrickými rovnicemi

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Analytická geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 58 834

Naučíme se počítat vzájemnou polohu (rovnoběžné, totožné, různoběžné) přímek danými parametrickými rovnicemi.

Stereometrie - Procvičování řezů

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Stereometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 106 353

Než se pustíme do složitějších řezů, měli bychom si procvičit ty, co už umíme.

GeoGebra

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii SŠ Matematika; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 7 366

GeoGebra je vynikající geometrický program.

Dělení mnohočlenů

Vydáno dne 8. 11. 2008 v kategorii SŠ Matematika; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 113 851

Naučíme se, jak dělit jeden mnohočlen jiným mnohočlenem se zbytkem.

Souřadnice vrcholů trojúhelníka ABC

Vydáno dne 4. 11. 2008 v kategorii Analytická geometrie; Autor: Ivana Hnátková; Počet přečtení: 6 259

Návod, jak se vypočítají vrcholy trojúhelníka, známe-li středy stran.

Substituční metoda

Vydáno dne 9. 2. 2011 v kategorii Reálná analýza; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 328

Úvod do substituční metody při počítání integrálů

Trojúhelník - Řešené příklady

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Planimetrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 29 019

Několik příkladů na řešení trojúhelníku.

Analytická geometrie - Vzájemná poloha dvou kružnic

Vydáno dne 22. 6. 2008 v kategorii Analytická geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 23 750

V dnešním článku si ukážeme, jak lze určit vzájemnou polohu dvou kružnic. Naučíme se také počítat průsečíky obou kružnic.

Rovnice

Vydáno dne 13. 11. 2008 v kategorii Rovnice; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 28 882

Co je to rovnice? To a mnohem více se dozvíte v tomto článku.

Analytická geometrie - Kružnice a přímka

Vydáno dne 21. 6. 2008 v kategorii Analytická geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 72 748

V dnešním článku se naučíme určit vzájemnou polohu přímky a kružnice. Ukážeme si také, jak lze nalézt tečna ke kružnici.

Výpočet množství vody v bazénu

Vydáno dne 22. 11. 2009 v kategorii Řešené příklady; Autor: Ivana Hnátková; Počet přečtení: 8 324

Úlohu řešíme soustavou rovnic