Přejít na matematické fórum Připravili jsme pro Vás zbrusu nové fórum a jsme připravení odpovídat na Vaše otázky!


Rovnice

Vydáno dne 13. 11. 2008 v kategorii Rovnice; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 33 252

Co je to rovnice? To a mnohem více se dozvíte v tomto článku.

Stereometrie - Vzájemná poloha přímek

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii SŠ Matematika; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 9 482

Dnes si vysvětlíme jaké případy mohou nastat mezi dvěma přímkami v prostoru

Funkce sinus a kosekans

Vydáno dne 14. 10. 2008 v kategorii Goniometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 47 978

Popíšeme si vlastnosti trigonometrických funkcí sinus, kosekans a naučíme se rýsovat jejich grafy.

Test

Určete limitu


Hlavolam

Máte tři krabice plné kuliček. Jsou označeny nálepkami - 'bílé', 'červené', 'bílé a červené.' Ty označují barvu kuliček, co jsou v krabicích. Jednoho dne Vám někdo nálepky přemístí tak, že žádná není správně. Pokud se nepodíváte do krabic, kolik musíte vytáhnout kuliček, abyste mohli dát všechny popisky správně?

Polární systém souřadnic

Vydáno dne 13. 2. 2009 v kategorii Geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 22 380

Polární systém souřadnic je dvou-dimenzionální systém souřadnic, ve kterém je každý bod určen úhlem a vzdáleností od počátku.

Síla ve slovní úloze

Vydáno dne 22. 11. 2009 v kategorii Řešené příklady; Autor: Ivana Hnátková; Počet přečtení: 4 684

Síla a tlak v hydraulickém lisu

Analytická geometrie - Polohové úlohy v rovině

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Analytická geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 61 878

Naučíme se počítat odchylku dvou přímek, vzdálenost bodu od přímky a na závěr spočítáme několik příkladů

Analytická geometrie - Elipsa a přímka

Vydáno dne 5. 9. 2008 v kategorii Analytická geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 40 602

Naučíme se, jak lze určit, zda je přímka tečnou, sečnou elipsy. Také se naučíme spočítat průsečík přímky a elipsy

Částečné odmocňování

Vydáno dne 29. 1. 2009 v kategorii Aritmetika; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 52 530

Částečné odmocňování je pokus o zmenšení čísla pod odmocninou na co nejmenší.

Koule

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Stereometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 49 917

Několik vzorečků potřebných při výpočtech s koulí. Vysvětlíme si také pojmy kulová výseč, kulová vrstva a kulová úseč.

Analytická geometrie - Parametrické vyjádření roviny

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Analytická geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 31 313

Naučíme se parametricky popisovat rovinu

Geometrická posloupnost a geometrická řada

Vydáno dne 24. 7. 2010 v kategorii SŠ Matematika; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 99 582

Vysvětlíme si pojem geometrická posloupnost a geometrická řada a naučíme se s nimi pracovat.

Hornerovo schéma

Vydáno dne 14. 3. 2009 v kategorii SŠ Matematika; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 63 884

Efektivní metoda jak vyhodnotit mnohočlen v jejich mónické formě.

Dělení mnohočlenů

Vydáno dne 8. 11. 2008 v kategorii SŠ Matematika; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 130 187

Naučíme se, jak dělit jeden mnohočlen jiným mnohočlenem se zbytkem.

Vlastnosti funkcí

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Funkce; Autor: Tomáš Bobek; Počet přečtení: 30 711

Ještě než se pustíte do lineárních, kvadratických či jiných funkcí, vyjmenuji vám a vysvětlím vlastnosti těchto funcí, jak je zjistíte a jak zapíšete.

Rovnice s odmocninou

Vydáno dne 26. 11. 2008 v kategorii Rovnice; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 43 730

Naučíme se počítat rovnice s neznámou pod odmocninou.