Gaussova eliminační metoda

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Rovnice; Autor: ; Počet přečtení: 75 972

Jak elegantně řešit soustavy

Stereometrie - Odchylka přímek

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Stereometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 82 727

Další, možná pro někoho trochu složitější část stereometrie.

Goniometrické rovnice

Vydáno dne 22. 11. 2008 v kategorii Rovnice; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 33 613

V tomto článku se pokusím čtenáře zasvětit do problematiky goniometrických rovnic.

Test

Určete definiční obor funkce


Hlavolam

Dokážete rozdělit čtverec na 13 úplně shodných dílů?

Geometrická posloupnost a geometrická řada

Vydáno dne 24. 7. 2010 v kategorii SŠ Matematika; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 100 258

Vysvětlíme si pojem geometrická posloupnost a geometrická řada a naučíme se s nimi pracovat.

Algebraický tvar komplexního čísla

Vydáno dne 22. 11. 2009 v kategorii SŠ Matematika; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 41 763

Základní informace o komplexních číslech v algebraickém tvaru a o Gaussově rovině.

Největší společný dělitel

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Aritmetika; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 110 493

Největší společný dělitel dvou čísel je číslo takové, které je obě vydělí beze zbytku

Průběh funkce - Hledání extrémů

Vydáno dne 24. 5. 2009 v kategorii Funkce; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 52 467

Naučíme se hledat minimum a maximum funkce.

Jednotková kružnice

Vydáno dne 2. 10. 2008 v kategorii Goniometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 70 793

Jednotková kružnice je kružnice o poloměru 1 umístěná v bodě S[0; 0]. Tato kružnice se používá zejména pro definování gonimetrických funkcí.

Převody soustav

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii SŠ Matematika; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 98 053

Pro ty, kteří neumějí převést číslo 52 do hexadecimální soustavy je určen tento článek.

Opice píší Hamleta

Vydáno dne 7. 11. 2008 v kategorii SŠ Matematika; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 6 601

V tomto článku se seznámíme s teorií Infinite monkey theorem.

Analytická geometrie - Vektorový součin

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Analytická geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 80 350

Už umíme skalární součin vektorů, jehož výsledkem je jedno číslo. U vektorového součinu je výsledkem vektor.

Analytická geometrie - Obecná rovnice roviny

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Analytická geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 76 494

Rovinu lze zadat mnoha způsoby. Dnes si ukážeme, jak lze vyjádřit obecná rovnice roviny.

Kyslíkaté kyseliny

Vydáno dne 5. 11. 2011 v kategorii Chemie; Autor: Sydnney; Počet přečtení: 16 553

Stereometrie - Procvičování řezů 2. část

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Stereometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 44 508

V dnešním díle si procvičíme techniku řezů, konkrétně kolmý průmět.

Lineární lomená funkce

Vydáno dne 9. 2. 2011 v kategorii Funkce; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 139 625

Úvod do problematiky lineární lomené funkce - definiční obor, náčrtek grafu a mnoho dalšího.