Vodík

Vydáno dne 7. 11. 2011 v kategorii Chemie; Autor: Sydnney; Počet přečtení: 8 470

Vodík je jedním z nejčastěji vyskytujících se prvků v přírodě

Slovní úloha na procenta

Vydáno dne 22. 11. 2009 v kategorii Řešené příklady; Autor: Ivana Hnátková; Počet přečtení: 11 090

K výpočtu potřebuješ znát vzorce: obsah kruhu a obsah obdélníka.

Stereometrie - Odchylka přímek

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Stereometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 83 668

Další, možná pro někoho trochu složitější část stereometrie.

Test

Určete definiční obor funkce


Hlavolam

Máte 10 pytlů zlaťáků. Jeden z Vašich sluhů, kteří měli na starost přepravu peněz, Vás chtěl okrást, a v jednom z pytlů z každé mince, která normálně váží 10 gramů, 1g zlata upiloval. Máte digitální váhy (dáte na ně předmět a oni ukáží, jakou má hmotnost). Dokážete na jedno vážení určit, který pytel obsahuje lehčí mince a tedy, kterého sluhu máte vyhodit?

Zlomky - sčítání, odčítání, násobení a dělení

Vydáno dne 22. 11. 2009 v kategorii SŠ Matematika; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 311 980

Sčítání, odčítání, násobení, dělení a krácení zlomků

Analytická geometrie - Elipsa a přímka

Vydáno dne 5. 9. 2008 v kategorii Analytická geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 41 611

Naučíme se, jak lze určit, zda je přímka tečnou, sečnou elipsy. Také se naučíme spočítat průsečík přímky a elipsy

Analytická geometrie - Úvod

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Analytická geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 171 513

Vysvětlíme si pojem Kartézská soustava souřadnic a naučíme se počítat vzdálenost bodů v rovině i prostoru.

Stereometrie - Řešení konstrukčních úloh

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Stereometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 58 871

Tento článek slouží jako důvod do problematiky řezů těles. Vysvětlíme si tři základní věty a narýsujeme si tři vzorové příklady

Sinová a kosinová věta

Vydáno dne 6. 12. 2008 v kategorii Goniometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 145 348

Dvě matematické věty, které popisují závislost úhlů a stran v obecném trojúhelníku.

Analytická geometrie - Střed úsečky

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Analytická geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 81 177

Naučíme se vypočítat souřadnice středu úsečky.

Stereometrie - Vzájemná poloha přímky a roviny

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii SŠ Matematika; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 14 479

Popíšeme si jaké situace mohou nastat mezi přímkou a rovinou.

Letadla letící proti sobě

Vydáno dne 22. 11. 2009 v kategorii Řešené příklady; Autor: Ivana Hnátková; Počet přečtení: 8 882

Jaké jsou rychlosti letadel, jestliže se tyto letadla přibližují?

Analytická geometrie - Parametrické vyjádření přímky

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Analytická geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 98 719

Naučíme se parametricky popisovat přímku v rovině.

Stereometrie - Procvičování řezů 2. část

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Stereometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 45 001

V dnešním díle si procvičíme techniku řezů, konkrétně kolmý průmět.

Násobení

Vydáno dne 5. 11. 2008 v kategorii ZŠ matematika; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 34 118

V tomto článku si ukážeme základy násobení + násobení pod sebe.

Analytická geometrie - Elipsa

Vydáno dne 10. 8. 2008 v kategorii Analytická geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 88 294

Dnes se naučíme popisovat další objekt z řady kuželoúseček. Bude se jednat o elipsu.