Odvození vztahu pro výpočet kvadratické rovnice

Vydáno dne 10. 8. 2008 v kategorii Rovnice; Autor: ; Počet přečtení: 32 891

Pro ty zvídavější tu máme malé rozšíření nedávno vydaného článku o kvadratické rovnici. Odvodíme si, jak vznikl vztah pro výpočet kvadratické rovnice.

Hornerovo schéma

Vydáno dne 14. 3. 2009 v kategorii SŠ Matematika; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 66 835

Efektivní metoda jak vyhodnotit mnohočlen v jejich mónické formě.

Názvosloví hydroxidů

Vydáno dne 7. 11. 2011 v kategorii Chemie; Autor: Sydnney; Počet přečtení: 14 133

Test

Určete asymptotu se směrnicí funkce


Hlavolam

Na kterou stranu jede autobus? (Tato hádanka není vůbec tak hloupá, jak se na první pohled tváří.)
Autobus

Dvojprvkové sloučeniny vodíku

Vydáno dne 5. 11. 2011 v kategorii Chemie; Autor: Sydnney; Počet přečtení: 9 027

Prvočíslo

Vydáno dne 17. 9. 2008 v kategorii Aritmetika; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 73 723

Prvočísla jsou důležitou částí matematiky a jejich studiem se zabývali matematici už ve starověkém Řecku. V tomto článku si vysvětlíme, co vlastně prvočíslo je.

Společná práce - práce objektů nezačíná současně

Vydáno dne 22. 11. 2009 v kategorii Řešené příklady; Autor: Ivana Hnátková; Počet přečtení: 12 958

Jeden objekt začne pracovat o 9 minut později.

Největší společný dělitel

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Aritmetika; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 114 237

Největší společný dělitel dvou čísel je číslo takové, které je obě vydělí beze zbytku

Stereometrie - Další příklady

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Stereometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 27 432

V tomto článku si můžete procvičit většinu znalostí, které jste získali čtením článků o stereometrii na tomto portálu

Analytická geometrie - Střed úsečky

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Analytická geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 92 421

Naučíme se vypočítat souřadnice středu úsečky.

Exponenty/Mocniny

Vydáno dne 6. 4. 2009 v kategorii Výrazy; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 54 785

Naučíme se pracovat s exponenty, neboli umocňováním.

Euklidova věta

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 36 865

Euklidova věta je označení pro geometrická tvrzení o vlastnostech trojúhelníka pojmenovaná po svém objeviteli, řeckém matematikovi Euklidovi.

Analytická geometrie - Metrické úlohy v prostoru

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Analytická geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 87 161

Naučíme se, jak spočítat vzdálenost bodu o roviny, odchylku dvou rovin, odchylku roviny a přímky a mnoho dalších věcí.

Pevné disky - RAID

Vydáno dne 19. 5. 2011 v kategorii Programování; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 2 110

Úvod do problematiky RAID pevných disků

Lineární rovnice

Vydáno dne 13. 11. 2008 v kategorii Rovnice; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 53 335

Lineární rovnice je rovnice, ve které je exponent neznámé roven jedné → algebraická rovnice prvního stupně.

Analytická geometrie - Polohové úlohy v rovině

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Analytická geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 68 024

Naučíme se počítat odchylku dvou přímek, vzdálenost bodu od přímky a na závěr spočítáme několik příkladů