Přejít na matematické fórum Připravili jsme pro Vás zbrusu nové fórum a jsme připravení odpovídat na Vaše otázky!


Funkce a jejich grafy

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Funkce; Autor: Tomáš Bobek; Počet přečtení: 36 446

V tomto článku vám řeknu co to fukce je, jaké druhy funkcí známe a počítáme a v neposlední řadě vám představím grafy jednotlivých druhů funkcí.

Slovní úloha na procenta

Vydáno dne 22. 11. 2009 v kategorii Řešené příklady; Autor: Ivana Hnátková; Počet přečtení: 8 847

K výpočtu potřebuješ znát vzorce: obsah kruhu a obsah obdélníka.

Analytická geometrie - Úseková rovnice přímky

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Analytická geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 20 096

Dnes zařadíme do našich znalostí další způsob jak zapsat přímku v rovině. Tento způsob se nazývá úseková rovnice přímky.

Test

Jsou dány vektory , a . Najděte vektor .


Hlavolam

Vězeň odsouzený k smrti dostal za vzorné chování (asi hodně chytal myši) na výběr. Bude-li jeho záverečná řeč před popravou pravdivá, bude katem sťat. Bude-li to však lež, bude potupně utopen. Vězeň byl, ale takový fiškus, že se svou závěrečnou řečí osvobodil úplně. Co řekl, že nebylo možné ho ani utopit, ani ho připravit o hlavu?

Analytická geometrie - Obecná rovnice roviny

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Analytická geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 54 713

Rovinu lze zadat mnoha způsoby. Dnes si ukážeme, jak lze vyjádřit obecná rovnice roviny.

Mnohočlen/Polynom

Vydáno dne 13. 3. 2009 v kategorii Aritmetika; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 40 568

Vysvětlíme si, co to mnohočlen vlastně je a naučíme se analyzovat grafy polynomických funkcí.

Využití derivace - Optimalizační úlohy

Vydáno dne 9. 4. 2010 v kategorii SŠ Matematika; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 17 346

Využití derivací při řešeních optimalizačních úloh.

Matematické hry online

Vydáno dne 6. 9. 2012 v kategorii Ostatní; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 7 880

Stereometrie - Vzájemná poloha přímek

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii SŠ Matematika; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 7 647

Dnes si vysvětlíme jaké případy mohou nastat mezi dvěma přímkami v prostoru

Poměr ve slovní úloze

Vydáno dne 22. 11. 2009 v kategorii Řešené příklady; Autor: Ivana Hnátková; Počet přečtení: 9 707

V těchto typech úloh je dobré nakreslit situaci, která usnadní řešení

Analytická geometrie - Elipsa

Vydáno dne 10. 8. 2008 v kategorii Analytická geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 65 500

Dnes se naučíme popisovat další objekt z řady kuželoúseček. Bude se jednat o elipsu.

Osová souměrnost

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 84 830

Osová souměrnost patří do kategorie shodných zobrazení.

Neurčitý integrál

Vydáno dne 2. 12. 2010 v kategorii Reálná analýza; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 31 332

O derivování se říká, že to je mechanická činnost, integrování se říká umění.

Zlomky - sčítání, odčítání, násobení a dělení

Vydáno dne 22. 11. 2009 v kategorii SŠ Matematika; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 279 180

Sčítání, odčítání, násobení, dělení a krácení zlomků

Goniometrické rovnice

Vydáno dne 22. 11. 2008 v kategorii Rovnice; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 30 056

V tomto článku se pokusím čtenáře zasvětit do problematiky goniometrických rovnic.

Stereometrie - Procvičování řezů

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Stereometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 103 891

Než se pustíme do složitějších řezů, měli bychom si procvičit ty, co už umíme.