Stereometrie - Vzdálenost bodu od přímky

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Stereometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 50 104

Naučíme se počítat vzdálenost bodu od přímky.

GeoGebra

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii SŠ Matematika; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 10 834

GeoGebra je vynikající geometrický program.

Rovnice s odmocninou

Vydáno dne 26. 11. 2008 v kategorii Rovnice; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 53 331

Naučíme se počítat rovnice s neznámou pod odmocninou.

Test

Zderivujte funkci .


Hlavolam

Na kterou stranu jede autobus? (Tato hádanka není vůbec tak hloupá, jak se na první pohled tváří.)
Autobus

Analytická geometrie - Střed úsečky

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Analytická geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 103 805

Naučíme se vypočítat souřadnice středu úsečky.

Stereometrie - Odchylka přímky a roviny

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Stereometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 99 107

Naučíme se počítat odchylku přímky a roviny.

Exponenciální a logaritmické rovnice

Vydáno dne 22. 11. 2009 v kategorii Rovnice; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 97 262

Návod na řešení exponenciálních a logaritmických rovnic.

Slovní úloha se dvěma neznámými

Vydáno dne 22. 11. 2009 v kategorii Řešené příklady; Autor: Ivana Hnátková; Počet přečtení: 17 381

Logická úloha

Stereometrie - Vzdálenost bodu od roviny

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Stereometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 44 985

V tomto článku si ukážeme jak spočítat vzdálenost bodu od roviny.

Výškový rozdíl

Vydáno dne 22. 11. 2009 v kategorii Řešené příklady; Autor: Ivana Hnátková; Počet přečtení: 10 980

Počítáme výškový rozdíl mezi dvěma místy.

Analytická geometrie - Obecná rovnice přímky

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Analytická geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 106 622

Dnes se naučíme nový způsob jakým lze vyjádřit přímka.

Limity funkcí

Vydáno dne 15. 3. 2010 v kategorii SŠ Matematika; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 180 590

Limita je matematická konstrukce vyjadřující, že se funkční hodnota funkce blíž k nějakému číslu. A právě toto číslo označujeme limita.

Využití derivace - Optimalizační úlohy

Vydáno dne 9. 4. 2010 v kategorii SŠ Matematika; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 27 162

Využití derivací při řešeních optimalizačních úloh.

Analytická geometrie - Sčítání, odčítání a násobení vektorů

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Analytická geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 92 563

Sčítání, odčítání a násobení - prostě počty s vektory.

Dělení mnohočlenů

Vydáno dne 8. 11. 2008 v kategorii SŠ Matematika; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 146 867

Naučíme se, jak dělit jeden mnohočlen jiným mnohočlenem se zbytkem.

Stereometrie - Procvičování řezů 2. část

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Stereometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 52 858

V dnešním díle si procvičíme techniku řezů, konkrétně kolmý průmět.