Pythagorova věta

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 17 261

Pythagorova věta popisuje vztah, který platí mezi délkami stran pravoúhlých trojúhelníků.

Úpravy lomených výrazů

Vydáno dne 12. 11. 2011 v kategorii Výrazy; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 74 290

Úprava lomených výrazů je základ, bez kterého se v matematice neobejdete.

Výškový rozdíl

Vydáno dne 22. 11. 2009 v kategorii Řešené příklady; Autor: Ivana Hnátková; Počet přečtení: 5 130

Počítáme výškový rozdíl mezi dvěma místy.

Test

Vypočtěte první derivaci funkce


Hlavolam

Stojíte u tří vypínačů. Víte, že patří ke třem žárovkám, které jsou v místnosti, kam vede dlouhá a klikatá chodba - tzn. že ze svého místa vůbec nemůžete vidět, zda některá svítí nebo ne. Všechny tři vypínače jsou nyní v poloze vypnuto. S vypínači můžete manipulovat jak chcete, pak jednou projít chodbou a podívat se do místnosti. Tam musíte říci, který vypínač je od které žárovky. Jak na to?

Zlomky - sčítání, odčítání, násobení a dělení

Vydáno dne 22. 11. 2009 v kategorii SŠ Matematika; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 280 088

Sčítání, odčítání, násobení, dělení a krácení zlomků

Názvosloví oxidů

Vydáno dne 5. 11. 2011 v kategorii Chemie; Autor: Sydnney; Počet přečtení: 660

Oxidy jsou dvouprvkové sloučeniny kyslíku s jiným prvkem. Názvosloví oxidů se skládá z podstatného jména „oxid“ a přídavného jména, které je odvozeno z názvu prvku vyskytujícího se v oxidu zakončeného odpovídající koncovkou. Věta zní složitě, ale na vzorových příkladech se ukáže, že to složité není. Níže je popsáno krok za krokem jak se odvozují vzorce oxidů a názvy oxidů.

Počet lůžek v hotelu

Vydáno dne 22. 11. 2009 v kategorii Řešené příklady; Autor: Ivana Hnátková; Počet přečtení: 4 896

slovní úloha řešena pomocí rovnice o jedné neznámé

Převody soustav

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii SŠ Matematika; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 85 107

Pro ty, kteří neumějí převést číslo 52 do hexadecimální soustavy je určen tento článek.

Úloha o víně

Vydáno dne 22. 11. 2009 v kategorii SŠ Matematika; Autor: Ivana Hnátková; Počet přečtení: 3 428

Slovní úloha z učebnice algebry z roku 1902

Vodík

Vydáno dne 7. 11. 2011 v kategorii Chemie; Autor: Sydnney; Počet přečtení: 6 021

Vodík je jedním z nejčastěji vyskytujících se prvků v přírodě

Hranol - Vzorečky

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Stereometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 36 083

Přehled vzorečků platících pro hranol.

Opice píší Hamleta

Vydáno dne 7. 11. 2008 v kategorii SŠ Matematika; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 4 725

V tomto článku se seznámíme s teorií Infinite monkey theorem.

Polární systém souřadnic

Vydáno dne 13. 2. 2009 v kategorii Geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 17 997

Polární systém souřadnic je dvou-dimenzionální systém souřadnic, ve kterém je každý bod určen úhlem a vzdáleností od počátku.

Analytická geometrie - Vzájemná poloha dvou přímek a přímky s rovinou

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Analytická geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 75 603

V předchozím díle jsme se naučíli počítat vzájemnou polohu rovin. Nyní si ukážeme jak se vypořádat se dvěma přímkami a s rovinou a přímkou. To vše samozřejmě v prostroru

Geometrická posloupnost a geometrická řada

Vydáno dne 24. 7. 2010 v kategorii SŠ Matematika; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 75 237

Vysvětlíme si pojem geometrická posloupnost a geometrická řada a naučíme se s nimi pracovat.

Aritmetická posloupnost a aritmetická řada

Vydáno dne 24. 1. 2011 v kategorii SŠ Matematika; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 46 374

Vysvětlíme si pojem aritmetická posloupnost a aritmetická řada a naučíme se s nimi pracovat.