Přejít na matematické fórum Připravili jsme pro Vás zbrusu nové fórum a jsme připravení odpovídat na Vaše otázky!


Euklidova věta

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 34 739

Euklidova věta je označení pro geometrická tvrzení o vlastnostech trojúhelníka pojmenovaná po svém objeviteli, řeckém matematikovi Euklidovi.

Funkce tangens a kotangens

Vydáno dne 26. 10. 2008 v kategorii Goniometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 57 678

Vysvětlíme co je to tangens a kotangens a naučíme se rýsovat jejich grafy.

Thiokyseliny

Vydáno dne 7. 11. 2011 v kategorii Chemie; Autor: Sydnney; Počet přečtení: 30 171

Test

Napište rovnici tečny grafu funkce v bodě


Hlavolam

Jedna cihla váží jedno kilo a půl cihly, kolik kilo váží 2 cihly. Není to tak snadné, jak se mnohým na první pohled zdá. Výsledek totiž není 3 kg.

Analytická geometrie - Parametrické vyjádření roviny

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Analytická geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 32 261

Naučíme se parametricky popisovat rovinu

Auta jedoucí za sebou

Vydáno dne 22. 11. 2009 v kategorii Řešené příklady; Autor: Ivana Hnátková; Počet přečtení: 17 882

Slovní úloha o pohybu

Archimedův náhrobek

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Stereometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 15 912

Víte co si podle pověsti nechal Archimédes vytesat na náhrobek?

Základy derivace

Vydáno dne 22. 11. 2009 v kategorii VŠ matematika; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 98 583

Vysvětlíme si základy derivace a naučíme se pravidla, jimiž se při derivování funkcí řídíme

Kvadratická rovnice

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Rovnice; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 80 514

Existují lineární, kvadratické a další typy rovnic. V tomto článku se naučíme řešit právě kvadratické rovnice pomocí diskriminantu.

Slovní úloha se dvěma neznámými

Vydáno dne 22. 11. 2009 v kategorii Řešené příklady; Autor: Ivana Hnátková; Počet přečtení: 15 118

Logická úloha

Stereometrie - Vzdálenost bodu od přímky

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Stereometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 41 296

Naučíme se počítat vzdálenost bodu od přímky.

Aritmetická posloupnost a aritmetická řada

Vydáno dne 24. 1. 2011 v kategorii SŠ Matematika; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 59 199

Vysvětlíme si pojem aritmetická posloupnost a aritmetická řada a naučíme se s nimi pracovat.

Analytická geometrie - Vektorový součin

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Analytická geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 82 331

Už umíme skalární součin vektorů, jehož výsledkem je jedno číslo. U vektorového součinu je výsledkem vektor.

Analytická geometrie - Obecná rovnice přímky

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Analytická geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 97 924

Dnes se naučíme nový způsob jakým lze vyjádřit přímka.

Stereometrie - Příklady

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Stereometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 48 777

V tomto článku si ukážeme řešení několika ne zrovna lehkých příkladů

Mnohočlen/Polynom

Vydáno dne 13. 3. 2009 v kategorii Aritmetika; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 53 377

Vysvětlíme si, co to mnohočlen vlastně je a naučíme se analyzovat grafy polynomických funkcí.