Opice píší Hamleta

Vydáno dne 7. 11. 2008 v kategorii SŠ Matematika; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 8 151

V tomto článku se seznámíme s teorií Infinite monkey theorem.

Hra s čísly - slovní úloha

Vydáno dne 22. 11. 2009 v kategorii Řešené příklady; Autor: Ivana Hnátková; Počet přečtení: 10 181

Počítáme s mocninami s použitím vzorce (a+b)^2

Analytická geometrie - Elipsa

Vydáno dne 10. 8. 2008 v kategorii Analytická geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 103 801

Dnes se naučíme popisovat další objekt z řady kuželoúseček. Bude se jednat o elipsu.

Test

Druhá derivace funkce se rovná:


Hlavolam

Letadlo vystartuje a letí 100km přímo na sever. Pak to zahne a letí 100km přímo na východ. Zase zatočí a letí 100km na jih. Pilot přistane, vyleze z letadla a ke svému (a vašemu) překvapení zjistí, že je přesně na tom místě odkud vystartoval. Jak je to možné? Na kolika místech na Zemi se to může stát?

Dělení mnohočlenů

Vydáno dne 8. 11. 2008 v kategorii SŠ Matematika; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 143 136

Naučíme se, jak dělit jeden mnohočlen jiným mnohočlenem se zbytkem.

GeoGebra

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii SŠ Matematika; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 10 291

GeoGebra je vynikající geometrický program.

Společná práce - práce objektů nezačíná současně

Vydáno dne 22. 11. 2009 v kategorii Řešené příklady; Autor: Ivana Hnátková; Počet přečtení: 14 347

Jeden objekt začne pracovat o 9 minut později.

Goniometrické rovnice

Vydáno dne 22. 11. 2008 v kategorii Rovnice; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 35 886

V tomto článku se pokusím čtenáře zasvětit do problematiky goniometrických rovnic.

Mnohočlen/Polynom

Vydáno dne 13. 3. 2009 v kategorii Aritmetika; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 58 145

Vysvětlíme si, co to mnohočlen vlastně je a naučíme se analyzovat grafy polynomických funkcí.

Analytická geometrie - Obecná rovnice přímky

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Analytická geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 104 187

Dnes se naučíme nový způsob jakým lze vyjádřit přímka.

Kvadratická rovnice

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Rovnice; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 89 623

Existují lineární, kvadratické a další typy rovnic. V tomto článku se naučíme řešit právě kvadratické rovnice pomocí diskriminantu.

Stereometrie - Vzdálenost bodu od přímky

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Stereometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 47 270

Naučíme se počítat vzdálenost bodu od přímky.

Funkce sinus a kosekans

Vydáno dne 14. 10. 2008 v kategorii Goniometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 52 587

Popíšeme si vlastnosti trigonometrických funkcí sinus, kosekans a naučíme se rýsovat jejich grafy.

Analytická geometrie - Parametrické vyjádření přímky

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Analytická geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 109 926

Naučíme se parametricky popisovat přímku v rovině.

Dvojprvkové sloučeniny vodíku

Vydáno dne 5. 11. 2011 v kategorii Chemie; Autor: Sydnney; Počet přečtení: 9 991

Rovnice s odmocninou

Vydáno dne 26. 11. 2008 v kategorii Rovnice; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 49 984

Naučíme se počítat rovnice s neznámou pod odmocninou.