Přejít na matematické fórum Připravili jsme pro Vás zbrusu nové fórum a jsme připravení odpovídat na Vaše otázky!


Platónská tělesa

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 29 214

Platónské těleso je pravidelný konvexní mnohostěn (polyedr) v prostoru.

Úloha o víně

Vydáno dne 22. 11. 2009 v kategorii SŠ Matematika; Autor: Ivana Hnátková; Počet přečtení: 6 786

Slovní úloha z učebnice algebry z roku 1902

Průběh funkce - Hledání extrémů

Vydáno dne 24. 5. 2009 v kategorii Funkce; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 65 382

Naučíme se hledat minimum a maximum funkce.

Test

Derivace je rovna:


Hlavolam

Zkuste zjistit, jak pokračuje tato posloupná řada: J, D, T, Č, P, Š, S, ... PS: je to tak trošku chyták, s prostou logikou tady asi nevystačíte. Ale má to řešení a to docela vtipně jednoduché. Opravdu.

Matematické hry online

Vydáno dne 6. 9. 2012 v kategorii Ostatní; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 13 799

Stereometrie - Odchylka přímek

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Stereometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 113 751

Další, možná pro někoho trochu složitější část stereometrie.

Stereometrie - Příklady

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Stereometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 56 398

V tomto článku si ukážeme řešení několika ne zrovna lehkých příkladů

Auta jedoucí za sebou

Vydáno dne 22. 11. 2009 v kategorii Řešené příklady; Autor: Ivana Hnátková; Počet přečtení: 24 990

Slovní úloha o pohybu

Měřítko na mapě ve slovní úloze

Vydáno dne 22. 11. 2009 v kategorii Řešené příklady; Autor: Ivana Hnátková; Počet přečtení: 15 247

Mapa s měřítkem 1: 5000

Analytická geometrie - Skalární součin

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Analytická geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 74 117

Naučíme se počítat skalární součin, určit délku vektoru, najít kolmý vektor a spoustu dalších věcí.

Goniometrické vzorce

Vydáno dne 31. 10. 2008 v kategorii Goniometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 82 392

Seznam goniometrických vzorců a několik příkladů.

Geometrická posloupnost a geometrická řada

Vydáno dne 24. 7. 2010 v kategorii SŠ Matematika; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 123 067

Vysvětlíme si pojem geometrická posloupnost a geometrická řada a naučíme se s nimi pracovat.

Převody soustav

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii SŠ Matematika; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 109 044

Pro ty, kteří neumějí převést číslo 52 do hexadecimální soustavy je určen tento článek.

Goniometrický tvar komplexního čísla

Vydáno dne 22. 11. 2009 v kategorii SŠ Matematika; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 81 209

Naučíme se komplexní čísla vyjádřit v goniometrickém tvaru a na závěr si vysvětlíme Moivreovu větu.

Analytická geometrie - Vzájemná poloha dvou přímek a přímky s rovinou

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Analytická geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 118 501

V předchozím díle jsme se naučíli počítat vzájemnou polohu rovin. Nyní si ukážeme jak se vypořádat se dvěma přímkami a s rovinou a přímkou. To vše samozřejmě v prostroru

Slovní úloha se dvěma neznámými

Vydáno dne 22. 11. 2009 v kategorii Řešené příklady; Autor: Ivana Hnátková; Počet přečtení: 18 311

Logická úloha