Přejít na matematické fórum Připravili jsme pro Vás zbrusu nové fórum a jsme připravení odpovídat na Vaše otázky!


Kvadratická rovnice

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Rovnice; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 92 123

Existují lineární, kvadratické a další typy rovnic. V tomto článku se naučíme řešit právě kvadratické rovnice pomocí diskriminantu.

Stereometrie - Vzájemná poloha přímek

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii SŠ Matematika; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 11 661

Dnes si vysvětlíme jaké případy mohou nastat mezi dvěma přímkami v prostoru

Analytická geometrie - Střed úsečky

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Analytická geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 103 004

Naučíme se vypočítat souřadnice středu úsečky.

Test

Najděte vektor opačný k vektoru


Hlavolam

Jedna cihla váží jedno kilo a půl cihly, kolik kilo váží 2 cihly. Není to tak snadné, jak se mnohým na první pohled zdá. Výsledek totiž není 3 kg.

Stereometrie - Zákonitosti

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Stereometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 16 898

Zákonitosti ve stereometrii.

Stereometrie - Procvičování řezů

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Stereometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 166 798

Než se pustíme do složitějších řezů, měli bychom si procvičit ty, co už umíme.

Názvosloví hydroxidů

Vydáno dne 7. 11. 2011 v kategorii Chemie; Autor: Sydnney; Počet přečtení: 15 686

Usměrňování zlomků

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Výrazy; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 183 636

Při operaci nazvané usměrňování zlomků se zbavujeme odmocnin ve jmenovateli, ale zachováváme hodnotu zlomku.

Stereometrie - Vzájemná poloha rovin

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Stereometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 34 740

Dnes se podíváme jaké případy mohou nastat mezi dvěma a třemi rovinami.

Substituční metoda

Vydáno dne 9. 2. 2011 v kategorii Reálná analýza; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 4 648

Úvod do substituční metody při počítání integrálů

Iterační metoda řešení rovnic

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Rovnice; Autor: ; Počet přečtení: 23 476

Jak hrubou silou řešit rovnice

Souřadnice vrcholů trojúhelníka ABC

Vydáno dne 4. 11. 2008 v kategorii Analytická geometrie; Autor: Ivana Hnátková; Počet přečtení: 11 347

Návod, jak se vypočítají vrcholy trojúhelníka, známe-li středy stran.

Pascalův trojúhelník

Vydáno dne 22. 12. 2008 v kategorii SŠ Matematika; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 29 585

Pascalův trojúhelník je geometrické uspořádání binomických koeficientů do tvaru trojúhelníku.

Dělení mnohočlenů

Vydáno dne 8. 11. 2008 v kategorii SŠ Matematika; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 146 072

Naučíme se, jak dělit jeden mnohočlen jiným mnohočlenem se zbytkem.

Archimedův náhrobek

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Stereometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 20 001

Víte co si podle pověsti nechal Archimédes vytesat na náhrobek?

Úpravy lomených výrazů

Vydáno dne 12. 11. 2011 v kategorii Výrazy; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 138 743

Úprava lomených výrazů je základ, bez kterého se v matematice neobejdete.