Algebraický tvar komplexního čísla

Vydáno dne 22. 11. 2009 v kategorii SŠ Matematika; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 51 668

Základní informace o komplexních číslech v algebraickém tvaru a o Gaussově rovině.

Kyslíkaté kyseliny

Vydáno dne 5. 11. 2011 v kategorii Chemie; Autor: Sydnney; Počet přečtení: 19 469

Analytická geometrie - Střed úsečky

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Analytická geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 105 562

Naučíme se vypočítat souřadnice středu úsečky.

Test

Vypočítejte


Hlavolam

V zemi je vykopán čtvercový příkop, stejné šířky, napuštěný vodou. Jeho vnitřek tvoří jakýsi čtvercový ostrov. Vy stojíte na břehu a chcete se na ten ostrov dostat. K dispozici máte dvě stejně dlouhá prkna jen o malinko kratší než je šířka příkopu. Jak se s použitím prken na ostrov dostat? Samozřejmě, že skákání a plavání a podobné nesmysly se nepočítají. S prkny můžete manipulovat dle libosti, ale nemáte už nic jiného.

Základy derivace

Vydáno dne 22. 11. 2009 v kategorii VŠ matematika; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 110 330

Vysvětlíme si základy derivace a naučíme se pravidla, jimiž se při derivování funkcí řídíme

Prvočíselný rozklad

Vydáno dne 17. 9. 2008 v kategorii Aritmetika; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 69 971

Prvočíselným rozkladem vyjadřujeme číslo jako součin prvočísel. Naučíme se několik algoritmů, které můžeme použít.

Analytická geometrie - Elipsa a přímka

Vydáno dne 5. 9. 2008 v kategorii Analytická geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 52 203

Naučíme se, jak lze určit, zda je přímka tečnou, sečnou elipsy. Také se naučíme spočítat průsečík přímky a elipsy

Trojúhelník - Řešené příklady

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Planimetrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 43 033

Několik příkladů na řešení trojúhelníku.

Pythagorova věta

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 23 430

Pythagorova věta popisuje vztah, který platí mezi délkami stran pravoúhlých trojúhelníků.

Stereometrie - Vzájemná poloha přímky a roviny

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii SŠ Matematika; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 18 470

Popíšeme si jaké situace mohou nastat mezi přímkou a rovinou.

Gaussova eliminační metoda

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Rovnice; Autor: ; Počet přečtení: 83 290

Jak elegantně řešit soustavy

Hra s čísly - slovní úloha

Vydáno dne 22. 11. 2009 v kategorii Řešené příklady; Autor: Ivana Hnátková; Počet přečtení: 10 892

Počítáme s mocninami s použitím vzorce (a+b)^2

Stereometrie - Pokročilejší techniky řezů

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Stereometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 28 968

Naučíme se kolmý průmět do podstavy.

Iterační metoda řešení rovnic

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Rovnice; Autor: ; Počet přečtení: 23 947

Jak hrubou silou řešit rovnice

Vodík

Vydáno dne 7. 11. 2011 v kategorii Chemie; Autor: Sydnney; Počet přečtení: 11 824

Vodík je jedním z nejčastěji vyskytujících se prvků v přírodě

Opice píší Hamleta

Vydáno dne 7. 11. 2008 v kategorii SŠ Matematika; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 8 738

V tomto článku se seznámíme s teorií Infinite monkey theorem.