Přejít na matematické fórum Připravili jsme pro Vás zbrusu nové fórum a jsme připravení odpovídat na Vaše otázky!


Směsi-slovní úloha

Vydáno dne 22. 11. 2009 v kategorii Řešené příklady; Autor: Ivana Hnátková; Počet přečtení: 40 691

Kolik litrů prvního roztoku a kolik litrů druhého roztoku je potřeba?

Prvočíslo

Vydáno dne 17. 9. 2008 v kategorii Aritmetika; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 64 280

Prvočísla jsou důležitou částí matematiky a jejich studiem se zabývali matematici už ve starověkém Řecku. V tomto článku si vysvětlíme, co vlastně prvočíslo je.

Analytická geometrie - Vzájemná poloha dvou kružnic

Vydáno dne 22. 6. 2008 v kategorii Analytická geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 28 776

V dnešním článku si ukážeme, jak lze určit vzájemnou polohu dvou kružnic. Naučíme se také počítat průsečíky obou kružnic.

Test

Je dána funkce a funkce . Najděte definiční obor funkce


Hlavolam

Stojíte u tří vypínačů. Víte, že patří ke třem žárovkám, které jsou v místnosti, kam vede dlouhá a klikatá chodba - tzn. že ze svého místa vůbec nemůžete vidět, zda některá svítí nebo ne. Všechny tři vypínače jsou nyní v poloze vypnuto. S vypínači můžete manipulovat jak chcete, pak jednou projít chodbou a podívat se do místnosti. Tam musíte říci, který vypínač je od které žárovky. Jak na to?

Substituční metoda

Vydáno dne 9. 2. 2011 v kategorii Reálná analýza; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 1 629

Úvod do substituční metody při počítání integrálů

Iterační metoda řešení rovnic

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Rovnice; Autor: ; Počet přečtení: 19 095

Jak hrubou silou řešit rovnice

Thiokyseliny

Vydáno dne 7. 11. 2011 v kategorii Chemie; Autor: Sydnney; Počet přečtení: 25 349

Kvadratická rovnice

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Rovnice; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 74 653

Existují lineární, kvadratické a další typy rovnic. V tomto článku se naučíme řešit právě kvadratické rovnice pomocí diskriminantu.

Funkce sinus a kosekans

Vydáno dne 14. 10. 2008 v kategorii Goniometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 46 200

Popíšeme si vlastnosti trigonometrických funkcí sinus, kosekans a naučíme se rýsovat jejich grafy.

Středová souměrnost

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 61 948

Středová souměrnost je druh shodného zobrazení.

Slovní úloha na společnou práci

Vydáno dne 22. 11. 2009 v kategorii Řešené příklady; Autor: Ivana Hnátková; Počet přečtení: 31 025

Kolik hodin pracují dva subjekty společně.

Názvosloví kyselin

Vydáno dne 29. 3. 2017 v kategorii Chemie; Autor: Sydnney; Počet přečtení: 1 125

Článek se věnuje především názvosloví jednosytných a dvojsytných kyslíkatých kyselin, kde postup tvorby jejich názvu a vzorců je podrobně rozepsán.

Asymptota funkce

Vydáno dne 31. 3. 2010 v kategorii SŠ Matematika; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 93 470

Asymptota je přímka, jejíž vzdálenost od křivky/grafu funkce je menší pro x v krajních hodnotách.

Neurčitý integrál

Vydáno dne 2. 12. 2010 v kategorii Reálná analýza; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 37 416

O derivování se říká, že to je mechanická činnost, integrování se říká umění.

Analytická geometrie - Parametrické vyjádření roviny

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Analytická geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 29 705

Naučíme se parametricky popisovat rovinu

Společná práce - práce objektů nezačíná současně

Vydáno dne 22. 11. 2009 v kategorii Řešené příklady; Autor: Ivana Hnátková; Počet přečtení: 10 482

Jeden objekt začne pracovat o 9 minut později.