Počet lůžek v hotelu

Vydáno dne 22. 11. 2009 v kategorii Řešené příklady; Autor: Ivana Hnátková; Počet přečtení: 7 133

slovní úloha řešena pomocí rovnice o jedné neznámé

Poměr ve slovní úloze

Vydáno dne 22. 11. 2009 v kategorii Řešené příklady; Autor: Ivana Hnátková; Počet přečtení: 16 077

V těchto typech úloh je dobré nakreslit situaci, která usnadní řešení

Názvosloví kyselin

Vydáno dne 29. 3. 2017 v kategorii Chemie; Autor: Sydnney; Počet přečtení: 2 282

Článek se věnuje především názvosloví jednosytných a dvojsytných kyslíkatých kyselin, kde postup tvorby jejich názvu a vzorců je podrobně rozepsán.

Test

Vypočtěte


Hlavolam

Letadlo vystartuje a letí 100km přímo na sever. Pak to zahne a letí 100km přímo na východ. Zase zatočí a letí 100km na jih. Pilot přistane, vyleze z letadla a ke svému (a vašemu) překvapení zjistí, že je přesně na tom místě odkud vystartoval. Jak je to možné? Na kolika místech na Zemi se to může stát?

Slovní úloha řešená pomocí množin

Vydáno dne 22. 11. 2009 v kategorii Řešené příklady; Autor: Ivana Hnátková; Počet přečtení: 10 520

V tomto článku vyřešíme slovní úlohu pomocí množin.

Rovnice s absolutní hodnotou

Vydáno dne 15. 11. 2008 v kategorii Rovnice; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 87 989

Naučíme se počítat rovnice s neznámou v absolutní hodnotě.

Analytická geometrie - Vzájemná poloha dvou přímek a přímky s rovinou

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Analytická geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 101 822

V předchozím díle jsme se naučíli počítat vzájemnou polohu rovin. Nyní si ukážeme jak se vypořádat se dvěma přímkami a s rovinou a přímkou. To vše samozřejmě v prostroru

Analytická geometrie - Parametrické vyjádření přímky

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Analytická geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 101 407

Naučíme se parametricky popisovat přímku v rovině.

Rovnice

Vydáno dne 13. 11. 2008 v kategorii Rovnice; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 34 869

Co je to rovnice? To a mnohem více se dozvíte v tomto článku.

Testy a cvičení

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii O serveru; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 4 096

Dnes proběhl malý update. Vaše výsledky z testů se ukládají.

Částečné odmocňování

Vydáno dne 29. 1. 2009 v kategorii Aritmetika; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 56 554

Částečné odmocňování je pokus o zmenšení čísla pod odmocninou na co nejmenší.

Hra s čísly - slovní úloha

Vydáno dne 22. 11. 2009 v kategorii Řešené příklady; Autor: Ivana Hnátková; Počet přečtení: 9 067

Počítáme s mocninami s použitím vzorce (a+b)^2

Výpočet množství vody v bazénu

Vydáno dne 22. 11. 2009 v kategorii Řešené příklady; Autor: Ivana Hnátková; Počet přečtení: 11 325

Úlohu řešíme soustavou rovnic

Lineární lomená funkce

Vydáno dne 9. 2. 2011 v kategorii Funkce; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 152 513

Úvod do problematiky lineární lomené funkce - definiční obor, náčrtek grafu a mnoho dalšího.

Stereometrie - Vzdálenost bodu od roviny

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Stereometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 39 370

V tomto článku si ukážeme jak spočítat vzdálenost bodu od roviny.

Analytická geometrie - Směrnicová rovnice přímky

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Analytická geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 82 628

Po delší době se opět naučíme něco z analytické geometrie. Tentokát se bude jednat o směrnicovou rovnici přímky