Přejít na matematické fórum Připravili jsme pro Vás zbrusu nové fórum a jsme připravení odpovídat na Vaše otázky!


Binomiální halda

Vydáno dne 17. 11. 2011 v kategorii Algoritmizace; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 11 879

Binomiální halda podporuje rychlé vkládání prvků a hlavně rychlé slučování dvou hald.

Vlastnosti funkcí

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Funkce; Autor: Tomáš Bobek; Počet přečtení: 37 738

Ještě než se pustíte do lineárních, kvadratických či jiných funkcí, vyjmenuji vám a vysvětlím vlastnosti těchto funcí, jak je zjistíte a jak zapíšete.

Středová souměrnost

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 81 644

Středová souměrnost je druh shodného zobrazení.

Test

Určete lokální extrémy funkce


Hlavolam

Tři cestovatelé a tři jejich sluhové byli na výpravě po Indii. Jedno dne večer se šel ještě jeden z cestovatelů projít ven, když zaslechl, jak se sluhové radí, že své pány přepadnou zabijí a okradou. Jen musí počkat, až se nějakou náhodou cestovatelé rozdělí, aby sluhů na ně bylo víc. Cestovatelé totiž byli dobře ozbrojeni. Když to vyslechl, vrátil se zpět a než aby tropil rozruch, nechal si to pro sebe a dával jen pozor, aby se nikdy nerozdělili. Jenže druhého dne došli k řece, kterou bylo nutné překonat. Do pramice, jenž byla přivázána u břehu se však vešli jen dvě osoby. Jak to jen zařídit, aby ani na chvíli nebyl počet sluhů na kterémkoliv z břehů větší než počet cestovatelů?

Rovnice

Vydáno dne 13. 11. 2008 v kategorii Rovnice; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 43 287

Co je to rovnice? To a mnohem více se dozvíte v tomto článku.

Souřadnice vrcholů trojúhelníka ABC

Vydáno dne 4. 11. 2008 v kategorii Analytická geometrie; Autor: Ivana Hnátková; Počet přečtení: 12 541

Návod, jak se vypočítají vrcholy trojúhelníka, známe-li středy stran.

Stereometrie - Příklady

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Stereometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 57 189

V tomto článku si ukážeme řešení několika ne zrovna lehkých příkladů

Analytická geometrie - Parametrické vyjádření přímky v prostoru

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Analytická geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 42 064

Pomalu opouštíme rovinné objetky a začneme se zabývat i prostorem. Naučíme se parametricky vyjádřit přímku.

Zlomky - sčítání, odčítání, násobení a dělení

Vydáno dne 22. 11. 2009 v kategorii SŠ Matematika; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 333 211

Sčítání, odčítání, násobení, dělení a krácení zlomků

Největší společný dělitel

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Aritmetika; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 118 693

Největší společný dělitel dvou čísel je číslo takové, které je obě vydělí beze zbytku

Názvosloví kyselin

Vydáno dne 29. 3. 2017 v kategorii Chemie; Autor: Sydnney; Počet přečtení: 5 510

Článek se věnuje především názvosloví jednosytných a dvojsytných kyslíkatých kyselin, kde postup tvorby jejich názvu a vzorců je podrobně rozepsán.

Kyslíkaté kyseliny

Vydáno dne 5. 11. 2011 v kategorii Chemie; Autor: Sydnney; Počet přečtení: 19 994

Definiční obor

Vydáno dne 22. 11. 2009 v kategorii Funkce; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 92 655

Definiční obor funkce je množina všech čísel, pro které je daná funkce definována.

Výrobní kapacita haly

Vydáno dne 22. 11. 2009 v kategorii SŠ Matematika; Autor: Ivana Hnátková; Počet přečtení: 6 272

Úloha na výpočet procentuální části

Slovní úloha na společnou práci

Vydáno dne 22. 11. 2009 v kategorii Řešené příklady; Autor: Ivana Hnátková; Počet přečtení: 38 134

Kolik hodin pracují dva subjekty společně.

Funkce a jejich grafy

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Funkce; Autor: Tomáš Bobek; Počet přečtení: 49 407

V tomto článku vám řeknu co to fukce je, jaké druhy funkcí známe a počítáme a v neposlední řadě vám představím grafy jednotlivých druhů funkcí.