Přejít na matematické fórum Připravili jsme pro Vás zbrusu nové fórum a jsme připravení odpovídat na Vaše otázky!


Lineární lomená funkce

Vydáno dne 9. 2. 2011 v kategorii Funkce; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 156 296

Úvod do problematiky lineární lomené funkce - definiční obor, náčrtek grafu a mnoho dalšího.

Funkce a jejich grafy

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Funkce; Autor: Tomáš Bobek; Počet přečtení: 43 336

V tomto článku vám řeknu co to fukce je, jaké druhy funkcí známe a počítáme a v neposlední řadě vám představím grafy jednotlivých druhů funkcí.

Poměr ve slovní úloze

Vydáno dne 22. 11. 2009 v kategorii Řešené příklady; Autor: Ivana Hnátková; Počet přečtení: 16 655

V těchto typech úloh je dobré nakreslit situaci, která usnadní řešení

Test

Vypočtěte


Hlavolam

Jak to tak bývá, zlý čaroděj uvěznil mudrce. A kdo by to čekal, dal mu šanci se zachránit, pokud splní úkol. Na stole je kulatý tác, kterým lze volně otáčet, a na něm čtyři mince do čtverce. Mudrc má zavázané oči, nic nevidí. Jeho úkolem je otočit mince tak, že bude na všech panna. Nemá to však jednoduché. Otočí jistý počet mincí, pak černokněžník tácem zatočí. Opět otočí nějaké mince a znovu se tácem náhodně otočí. Toto se opakuje, dokud nejsou všechny mince správně. V tu chvíli je hra zlotřilým čarodějem ukončena. Mudrc nepozná podle hmatu pannu od orla. Musí vždy mince nechat na svém místě, ve čtverci. A hlavně - kvůli zlé magii - má strašnou smůlu a pokud bude spoléhat jen na náhodu, tak úkol nikdy nesplní.

Definiční obor

Vydáno dne 22. 11. 2009 v kategorii Funkce; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 81 556

Definiční obor funkce je množina všech čísel, pro které je daná funkce definována.

Čtverec - Vzorečky

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Planimetrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 9 146

Seznam vzorečků potřebných při počítání se čtvercem.

Stereometrie - Procvičování řezů 2. část

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Stereometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 47 694

V dnešním díle si procvičíme techniku řezů, konkrétně kolmý průmět.

Společná práce - práce objektů nezačíná současně

Vydáno dne 22. 11. 2009 v kategorii Řešené příklady; Autor: Ivana Hnátková; Počet přečtení: 12 417

Jeden objekt začne pracovat o 9 minut později.

Kyslíkaté kyseliny

Vydáno dne 5. 11. 2011 v kategorii Chemie; Autor: Sydnney; Počet přečtení: 17 329

Osová souměrnost

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 146 629

Osová souměrnost patří do kategorie shodných zobrazení.

Analytická geometrie - Vektorový součin

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Analytická geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 85 772

Už umíme skalární součin vektorů, jehož výsledkem je jedno číslo. U vektorového součinu je výsledkem vektor.

Názvosloví hydroxidů

Vydáno dne 7. 11. 2011 v kategorii Chemie; Autor: Sydnney; Počet přečtení: 13 729

Měřítko na mapě ve slovní úloze

Vydáno dne 22. 11. 2009 v kategorii Řešené příklady; Autor: Ivana Hnátková; Počet přečtení: 12 812

Mapa s měřítkem 1: 5000

Euklidova věta

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 35 762

Euklidova věta je označení pro geometrická tvrzení o vlastnostech trojúhelníka pojmenovaná po svém objeviteli, řeckém matematikovi Euklidovi.

Výškový rozdíl

Vydáno dne 22. 11. 2009 v kategorii Řešené příklady; Autor: Ivana Hnátková; Počet přečtení: 7 832

Počítáme výškový rozdíl mezi dvěma místy.

Funkce kosinus a sekans

Vydáno dne 19. 10. 2008 v kategorii Goniometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 22 188

Seznámíme se s funkcemi kosinus a sekans a naučíme se rýsovat jejich grafy.