Přejít na matematické fórum Připravili jsme pro Vás zbrusu nové fórum a jsme připravení odpovídat na Vaše otázky!


Stereometrie - Další příklady

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Stereometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 20 312

V tomto článku si můžete procvičit většinu znalostí, které jste získali čtením článků o stereometrii na tomto portálu

Odvození vztahu pro výpočet kvadratické rovnice

Vydáno dne 10. 8. 2008 v kategorii Rovnice; Autor: ; Počet přečtení: 23 078

Pro ty zvídavější tu máme malé rozšíření nedávno vydaného článku o kvadratické rovnici. Odvodíme si, jak vznikl vztah pro výpočet kvadratické rovnice.

Goniometrické vzorce

Vydáno dne 31. 10. 2008 v kategorii Goniometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 62 373

Seznam goniometrických vzorců a několik příkladů.

Test

Funkce :


Hlavolam

Byl jednou jeden mladý kouzelník a ten se šíleně zamiloval do jediné dcery krále, kterému sloužil. Ta ho taky hrozně milovala (dokázal jí kdykoliv vykouzlit květiny :-). Ale otec král tomu vůbec nepřál. Chtěl pro svou dceru nějakého urozeného a bohatého ženicha a ne takového nekňubu, jako byl kouzelník (jak si myslel). Intrikami, se mu ho podařilo křivě obvinit z krádeže a uvrhnout do žaláře. Ale kouzelník byl moc populární mezi lidem a tak ho nemohl dát jen tak jednoduše popravit, jak by rád. Vymyslel tedy na něj lest: u soudu mu dal možnost losování vlastní smrti. Řekl: "Zde v klobouku jsou dvě kuličky: černá a bílá. Vylosuješ-li si bílou, budeš žít. Ale vytáhneš-li z klobouku černou, zemřeš." Vypadalo to jako férová šance, ale král, který nechtěl nic riskovat, mu tam dal obě kuličky černé. Kouzelník naštěstí nebyl hloupý a dovtípil se to. Jak to jenom navléct, aby přežil ...

Trojúhelník - Vzorečky

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Planimetrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 37 143

V tomto článku najdete rozsáhlý seznam vzorečků, které můžete použít při počítání s trojúhelníky

Euklidova věta

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 26 838

Euklidova věta je označení pro geometrická tvrzení o vlastnostech trojúhelníka pojmenovaná po svém objeviteli, řeckém matematikovi Euklidovi.

Vlastnosti funkcí

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Funkce; Autor: Tomáš Bobek; Počet přečtení: 25 884

Ještě než se pustíte do lineárních, kvadratických či jiných funkcí, vyjmenuji vám a vysvětlím vlastnosti těchto funcí, jak je zjistíte a jak zapíšete.

Kyslíkaté kyseliny

Vydáno dne 5. 11. 2011 v kategorii Chemie; Autor: Sydnney; Počet přečtení: 14 200

Sledujte náš web pomocí RSS

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii O serveru; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 2 629

Portál přináší novou funkci v podobě RSS zdrojů.

Funkce sinus a kosekans

Vydáno dne 14. 10. 2008 v kategorii Goniometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 42 323

Popíšeme si vlastnosti trigonometrických funkcí sinus, kosekans a naučíme se rýsovat jejich grafy.

Analytická geometrie - Vzájemná poloha dvou přímek a přímky s rovinou

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Analytická geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 75 784

V předchozím díle jsme se naučíli počítat vzájemnou polohu rovin. Nyní si ukážeme jak se vypořádat se dvěma přímkami a s rovinou a přímkou. To vše samozřejmě v prostroru

Binomiální halda

Vydáno dne 17. 11. 2011 v kategorii Algoritmizace; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 6 435

Binomiální halda podporuje rychlé vkládání prvků a hlavně rychlé slučování dvou hald.

Auta jedoucí za sebou

Vydáno dne 22. 11. 2009 v kategorii Řešené příklady; Autor: Ivana Hnátková; Počet přečtení: 11 443

Slovní úloha o pohybu

Směsi-slovní úloha

Vydáno dne 22. 11. 2009 v kategorii Řešené příklady; Autor: Ivana Hnátková; Počet přečtení: 33 769

Kolik litrů prvního roztoku a kolik litrů druhého roztoku je potřeba?

Stereometrie - Příklady

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Stereometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 41 740

V tomto článku si ukážeme řešení několika ne zrovna lehkých příkladů

Analytická geometrie - Vzájemná poloha rovin

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Analytická geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 57 831

Spočítáme několik příkladů v prostoru. Příklady se budou týkat například vzájemné polohy rovin.