Přejít na matematické fórum Připravili jsme pro Vás zbrusu nové fórum a jsme připravení odpovídat na Vaše otázky!


Čtverec - Vzorečky

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Planimetrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 9 752

Seznam vzorečků potřebných při počítání se čtvercem.

Rovnice s komplexními čísly

Vydáno dne 29. 11. 2009 v kategorii SŠ Matematika; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 49 604

Vyřešíme binomické rovnice s komplexními čísly a kvadratické rovnice.

Kvadratická rovnice

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Rovnice; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 88 809

Existují lineární, kvadratické a další typy rovnic. V tomto článku se naučíme řešit právě kvadratické rovnice pomocí diskriminantu.

Test

Najděte průsečíky funkce s osou x a s osou y.


Hlavolam

Dokážete rozdělit dort třemi rovnými řezy na 8 částí?

Vlastnosti funkcí

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Funkce; Autor: Tomáš Bobek; Počet přečtení: 34 531

Ještě než se pustíte do lineárních, kvadratických či jiných funkcí, vyjmenuji vám a vysvětlím vlastnosti těchto funcí, jak je zjistíte a jak zapíšete.

Analytická geometrie - Kružnice

Vydáno dne 14. 6. 2008 v kategorii Analytická geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 128 819

V analytické geometrii se pomalu dostáváme k další kapitole s názvem kuželosečky. Do této kategorie spadá i kružnice a tu se dnes naučíme popisovat pomocí středové a obecné rovnice.

Analytická geometrie - Vzájemná poloha rovin

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Analytická geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 90 352

Spočítáme několik příkladů v prostoru. Příklady se budou týkat například vzájemné polohy rovin.

Dělení mnohočlenů

Vydáno dne 8. 11. 2008 v kategorii SŠ Matematika; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 142 013

Naučíme se, jak dělit jeden mnohočlen jiným mnohočlenem se zbytkem.

Síla ve slovní úloze

Vydáno dne 22. 11. 2009 v kategorii Řešené příklady; Autor: Ivana Hnátková; Počet přečtení: 5 712

Síla a tlak v hydraulickém lisu

Geometrická posloupnost a geometrická řada

Vydáno dne 24. 7. 2010 v kategorii SŠ Matematika; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 112 216

Vysvětlíme si pojem geometrická posloupnost a geometrická řada a naučíme se s nimi pracovat.

Stereometrie - Procvičování řezů

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Stereometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 160 938

Než se pustíme do složitějších řezů, měli bychom si procvičit ty, co už umíme.

Společná práce - práce objektů nezačíná současně

Vydáno dne 22. 11. 2009 v kategorii Řešené příklady; Autor: Ivana Hnátková; Počet přečtení: 14 069

Jeden objekt začne pracovat o 9 minut později.

Usměrňování zlomků

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Výrazy; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 177 538

Při operaci nazvané usměrňování zlomků se zbavujeme odmocnin ve jmenovateli, ale zachováváme hodnotu zlomku.

GeoGebra

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii SŠ Matematika; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 10 198

GeoGebra je vynikající geometrický program.

Archimedův náhrobek

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Stereometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 18 228

Víte co si podle pověsti nechal Archimédes vytesat na náhrobek?

Stereometrie - Odchylka přímek

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Stereometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 99 437

Další, možná pro někoho trochu složitější část stereometrie.