Poměr ve slovní úloze

Vydáno dne 22. 11. 2009 v kategorii Řešené příklady; Autor: Ivana Hnátková; Počet přečtení: 10 477

V těchto typech úloh je dobré nakreslit situaci, která usnadní řešení

Počet lůžek v hotelu

Vydáno dne 22. 11. 2009 v kategorii Řešené příklady; Autor: Ivana Hnátková; Počet přečtení: 5 128

slovní úloha řešena pomocí rovnice o jedné neznámé

Stereometrie - Vzájemná poloha přímky a roviny

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii SŠ Matematika; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 11 931

Popíšeme si jaké situace mohou nastat mezi přímkou a rovinou.

Test

Určete limitu :


Hlavolam

Zadání je jednoduché: úhelník na obrázku rozdělte na čtyři stejné části.
Úhelník

Analytická geometrie - Skalární součin

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Analytická geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 48 375

Naučíme se počítat skalární součin, určit délku vektoru, najít kolmý vektor a spoustu dalších věcí.

Základy derivace

Vydáno dne 22. 11. 2009 v kategorii VŠ matematika; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 84 308

Vysvětlíme si základy derivace a naučíme se pravidla, jimiž se při derivování funkcí řídíme

Analytická geometrie - Sčítání, odčítání a násobení vektorů

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Analytická geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 62 577

Sčítání, odčítání a násobení - prostě počty s vektory.

Analytická geometrie - Vektory

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Analytická geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 42 263

Vektory, neboli orientované úsečky. V tomto článku si tyto pojmy vysvětlíme.

Funkce sinus a kosekans

Vydáno dne 14. 10. 2008 v kategorii Goniometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 43 264

Popíšeme si vlastnosti trigonometrických funkcí sinus, kosekans a naučíme se rýsovat jejich grafy.

Stereometrie - Vzájemná poloha přímek

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii SŠ Matematika; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 7 979

Dnes si vysvětlíme jaké případy mohou nastat mezi dvěma přímkami v prostoru

Výpočet množství vody v bazénu

Vydáno dne 22. 11. 2009 v kategorii Řešené příklady; Autor: Ivana Hnátková; Počet přečtení: 8 476

Úlohu řešíme soustavou rovnic

Stereometrie - Procvičování řezů 2. část

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Stereometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 33 535

V dnešním díle si procvičíme techniku řezů, konkrétně kolmý průmět.

Prvočíselný rozklad

Vydáno dne 17. 9. 2008 v kategorii Aritmetika; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 52 640

Prvočíselným rozkladem vyjadřujeme číslo jako součin prvočísel. Naučíme se několik algoritmů, které můžeme použít.

Stereometrie - Odchylka přímky a roviny

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Stereometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 62 578

Naučíme se počítat odchylku přímky a roviny.

Úpravy lomených výrazů

Vydáno dne 12. 11. 2011 v kategorii Výrazy; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 80 649

Úprava lomených výrazů je základ, bez kterého se v matematice neobejdete.

Binomiální halda

Vydáno dne 17. 11. 2011 v kategorii Algoritmizace; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 6 604

Binomiální halda podporuje rychlé vkládání prvků a hlavně rychlé slučování dvou hald.