Přejít na matematické fórum Připravili jsme pro Vás zbrusu nové fórum a jsme připravení odpovídat na Vaše otázky!


Analytická geometrie - Elipsa a přímka

Vydáno dne 5. 9. 2008 v kategorii Analytická geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 37 894

Naučíme se, jak lze určit, zda je přímka tečnou, sečnou elipsy. Také se naučíme spočítat průsečík přímky a elipsy

Slovní úloha řešená pomocí množin

Vydáno dne 22. 11. 2009 v kategorii Řešené příklady; Autor: Ivana Hnátková; Počet přečtení: 8 687

V tomto článku vyřešíme slovní úlohu pomocí množin.

Analytická geometrie - Kružnice a přímka

Vydáno dne 21. 6. 2008 v kategorii Analytická geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 92 641

V dnešním článku se naučíme určit vzájemnou polohu přímky a kružnice. Ukážeme si také, jak lze nalézt tečna ke kružnici.

Test

Určete definiční obor funkce


Hlavolam

Dokážete rozdělit čtverec na 13 úplně shodných dílů?

Stereometrie - Řešení konstrukčních úloh

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Stereometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 53 841

Tento článek slouží jako důvod do problematiky řezů těles. Vysvětlíme si tři základní věty a narýsujeme si tři vzorové příklady

Definiční obor

Vydáno dne 22. 11. 2009 v kategorii Funkce; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 72 251

Definiční obor funkce je množina všech čísel, pro které je daná funkce definována.

Goniometrické rovnice

Vydáno dne 22. 11. 2008 v kategorii Rovnice; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 32 568

V tomto článku se pokusím čtenáře zasvětit do problematiky goniometrických rovnic.

Analytická geometrie - Parametrické vyjádření přímky v prostoru

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Analytická geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 33 427

Pomalu opouštíme rovinné objetky a začneme se zabývat i prostorem. Naučíme se parametricky vyjádřit přímku.

Opice píší Hamleta

Vydáno dne 7. 11. 2008 v kategorii SŠ Matematika; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 5 969

V tomto článku se seznámíme s teorií Infinite monkey theorem.

Funkce sinus a kosekans

Vydáno dne 14. 10. 2008 v kategorii Goniometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 46 358

Popíšeme si vlastnosti trigonometrických funkcí sinus, kosekans a naučíme se rýsovat jejich grafy.

Hranol - Vzorečky

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Stereometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 43 021

Přehled vzorečků platících pro hranol.

Binomiální halda

Vydáno dne 17. 11. 2011 v kategorii Algoritmizace; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 7 716

Binomiální halda podporuje rychlé vkládání prvků a hlavně rychlé slučování dvou hald.

Středová souměrnost

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 62 389

Středová souměrnost je druh shodného zobrazení.

Stereometrie - Vzájemná poloha přímek

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii SŠ Matematika; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 8 973

Dnes si vysvětlíme jaké případy mohou nastat mezi dvěma přímkami v prostoru

GeoGebra

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii SŠ Matematika; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 8 484

GeoGebra je vynikající geometrický program.

Analytická geometrie - Vektorový součin

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Analytická geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 75 059

Už umíme skalární součin vektorů, jehož výsledkem je jedno číslo. U vektorového součinu je výsledkem vektor.