Přejít na matematické fórum Připravili jsme pro Vás zbrusu nové fórum a jsme připravení odpovídat na Vaše otázky!


Analytická geometrie - Polohové úlohy v rovině

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Analytická geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 48 906

Naučíme se počítat odchylku dvou přímek, vzdálenost bodu od přímky a na závěr spočítáme několik příkladů

Výrobní kapacita haly

Vydáno dne 22. 11. 2009 v kategorii SŠ Matematika; Autor: Ivana Hnátková; Počet přečtení: 3 651

Úloha na výpočet procentuální části

Analytická geometrie - Obecná rovnice přímky

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Analytická geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 83 759

Dnes se naučíme nový způsob jakým lze vyjádřit přímka.

Test

Určete definiční obor funkce


Hlavolam

V zemi je vykopán čtvercový příkop, stejné šířky, napuštěný vodou. Jeho vnitřek tvoří jakýsi čtvercový ostrov. Vy stojíte na břehu a chcete se na ten ostrov dostat. K dispozici máte dvě stejně dlouhá prkna jen o malinko kratší než je šířka příkopu. Jak se s použitím prken na ostrov dostat? Samozřejmě, že skákání a plavání a podobné nesmysly se nepočítají. S prkny můžete manipulovat dle libosti, ale nemáte už nic jiného.

Analytická geometrie - Vektorový součin

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Analytická geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 64 588

Už umíme skalární součin vektorů, jehož výsledkem je jedno číslo. U vektorového součinu je výsledkem vektor.

Funkce kosinus a sekans

Vydáno dne 19. 10. 2008 v kategorii Goniometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 16 972

Seznámíme se s funkcemi kosinus a sekans a naučíme se rýsovat jejich grafy.

Měřítko na mapě ve slovní úloze

Vydáno dne 22. 11. 2009 v kategorii Řešené příklady; Autor: Ivana Hnátková; Počet přečtení: 9 628

Mapa s měřítkem 1: 5000

Analytická geometrie - Parametrické vyjádření přímky

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Analytická geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 81 441

Naučíme se parametricky popisovat přímku v rovině.

Analytická geometrie - Střed úsečky

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Analytická geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 60 915

Naučíme se vypočítat souřadnice středu úsečky.

Nejmenší společný násobek

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Aritmetika; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 85 066

Nejmenší společný násobek je potřebný hlavně při převádění zlomků na společného jmenovatele.

Gaussova eliminační metoda

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Rovnice; Autor: ; Počet přečtení: 64 777

Jak elegantně řešit soustavy

Funkce sinus a kosekans

Vydáno dne 14. 10. 2008 v kategorii Goniometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 42 761

Popíšeme si vlastnosti trigonometrických funkcí sinus, kosekans a naučíme se rýsovat jejich grafy.

Slovní úloha řešená pomocí množin

Vydáno dne 22. 11. 2009 v kategorii Řešené příklady; Autor: Ivana Hnátková; Počet přečtení: 7 160

V tomto článku vyřešíme slovní úlohu pomocí množin.

Exponenciální a logaritmické rovnice

Vydáno dne 22. 11. 2009 v kategorii Rovnice; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 83 094

Návod na řešení exponenciálních a logaritmických rovnic.

Geometrická posloupnost a geometrická řada

Vydáno dne 24. 7. 2010 v kategorii SŠ Matematika; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 76 509

Vysvětlíme si pojem geometrická posloupnost a geometrická řada a naučíme se s nimi pracovat.

Analytická geometrie - Sčítání, odčítání a násobení vektorů

Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Analytická geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 60 276

Sčítání, odčítání a násobení - prostě počty s vektory.