Přejít na matematické fórum Připravili jsme pro Vás zbrusu nové fórum a jsme připravení odpovídat na Vaše otázky!


Články » SŠ Matematika » Geometrie » Stereometrie

Stereometrie - Pokročilejší techniky řezů

Vydáno dne v kategorii Stereometrie; Autor: ; Počet přečtení: 30 106

Naučíme se kolmý průmět do podstavy.


V některých úlohách si nevystačíme s třemi důsledky. Vyzkoušejte udělat řez krychle ABCDEFGH rovinou XYZ. Bod X leží uprostřed strany AB, bod Y leží uprostřed strany EH a bod Z leží uprostřed strany CG.

Kolmý průmět do postavy; nákres 1

Jak vidíte, na úlohu nelze aplikovat ani jeden ze tří důsledků. Musíme se proto naučit kolmý průmět do podstavy. V zásadě se jedná o to najít rovinu kolmou na podstavu, která prochází body ZY jak ukazuje následující obrázek.

kolmá rovina

Víme, že někde na průsečnici vzniklé roviny a podstavy je bod, kterým prochází rovina řezu. Tento bod můžeme najít průnikem přímky určené body XY podstavy.

průnik

Přímka, která prochází nově vzniklým bodem W a bodem X je průsečnice roviny řezu a podstavy. Na hraně BC vznikl další bod řezu a tím pádem již není tak těžké řez dokončit.

řez

Jestli nechápete, proč jsem tohle udělal tak a tamto tak, nevadí. Já ve svých začátcích jsem také úplně nechápal proč to tak dělám, ale věděl jsem, že to dělám správně. Po čase procvičování vám začnou docházet některé spojitosti a sami pochopíte proč se to dělá právě tak.

Tato technika se nazývá kolmý průmět do podstavy, ale název může balamutit. Stačilo by si krychli otočit jinak a už je podstava úplně jiná strana než v předchozím případě. Z toho plyne, že body mohu promítat do jakékoliv stěny. Ale pozor, pokud bych si body XY z našeho příkladu promítnul do horní stěny (EFGH), příklad bych nevyřešil. Z toho plny, že body mohu promítat pouze do stěny, ve které již je nějaký bod řezu zadám. Takže bych mohl například body XY promítnout do stěny BCF, protože v ní už je bod Z. Stejně tak bych mohl promítnout body XZ do roviny ADR, protože v ní už je bod Y. Doufám, že už jste alespoň trochu pochopili co se vám snažím vysvětlit. Zkusíme si další příklad.

Další řez

Sestrojte řez roviny PQR krychlí ABCDEFGH.

krychle

Takže si promítneme body Q a R do podstavy. Jejich spojením vznikne průsečnice roviny kolmé na podstavu. Dále musíme najít bod, kterým prochází průsečnice roviny řezu a podstavy.

Průmět

Dokončit řez není nic tak složitého.

Řez

Řez jehlanem

Některé jistě napadla otázka, zda se tato metoda dá použít na jehlan. Odpověd je ano. Postup je úplně stejný jak si ukážeme na následujícím příkladu.

Proveďte řez jehlanu ABCDV rovinou PQB.

jehlan1

Body P a Q promítneme do podstavy a vzniklé body spojíme. Bod W vznikne na průsečíku kolmé roviny a přímky spojující body PQ.

jehaln2

Na našem obrázku je červená přímka průsečnice podstavy a roviny řezu. Ale nastal problém. I když jsme vytvořili průsečnici, nevznikl nám žádný další bod řezu. My tento problém ale lehce vyřešíme protáhnutím hrany DC. Na průsečíku protažené hrany a průsečnice vzniká bod R. O tom bodu určitě víme, že leží v rovině řezu a že leží ve stejné rovině jako Q. Proto můžeme body Q a R spojit.

jehlan3

Vzniká nám bod řezu na hraně DV, který můžeme nazvat například T.

jehaln4

A řez je hotov! V dalším článku si tuto metodu ještě procvičíme.


Tento clanek pro vas napsal Jakub Vojacek!

Test

Vypočítejte první derivaci funkce


Hlavolam

Byl jednou jeden mladý kouzelník a ten se šíleně zamiloval do jediné dcery krále, kterému sloužil. Ta ho taky hrozně milovala (dokázal jí kdykoliv vykouzlit květiny :-). Ale otec král tomu vůbec nepřál. Chtěl pro svou dceru nějakého urozeného a bohatého ženicha a ne takového nekňubu, jako byl kouzelník (jak si myslel). Intrikami, se mu ho podařilo křivě obvinit z krádeže a uvrhnout do žaláře. Ale kouzelník byl moc populární mezi lidem a tak ho nemohl dát jen tak jednoduše popravit, jak by rád. Vymyslel tedy na něj lest: u soudu mu dal možnost losování vlastní smrti. Řekl: "Zde v klobouku jsou dvě kuličky: černá a bílá. Vylosuješ-li si bílou, budeš žít. Ale vytáhneš-li z klobouku černou, zemřeš." Vypadalo to jako férová šance, ale král, který nechtěl nic riskovat, mu tam dal obě kuličky černé. Kouzelník naštěstí nebyl hloupý a dovtípil se to. Jak to jenom navléct, aby přežil ...