Články » SŠ Matematika » Geometrie

Platónská tělesa

Vydáno dne v kategorii Geometrie; Autor: ; Počet přečtení: 20 524

Platónské těleso je pravidelný konvexní mnohostěn (polyedr) v prostoru.


Platónská tělesa znali již ve starověku. Nazývají se podle řeckého filosofa Platóna, který krychli, osmistěn, čtyřstěn a dvacetistěn považoval za představitele čtyř základních živlů: země, vzduch, oheň a voda. Dvanáctistěn byl představitelem jsoucna neboli všeho, co existuje.

Vzhledem k vysoké symetrii se platónská tělesa objevují běžně v současné krystalografii, krystalochemii a molekulární fyzice a chemii. Řada tvarů krystalů s vysokou symetrií krystalové mřížky nabývá forem platónských těles (např. krystaly běžné kuchyňské soli mají tvar krychle, u sfaleritu někdy tvar čtyřstěnu apod.). Také symetrické molekuly mají mnohdy tvar těchto těles.

Čtyřstěn

Pravidelný čtyřstěn (tetraedr) je trojrozměrné těleso v prostoru, jehož stěny tvoří čtyři stejné rovnostranné trojúhelníky.

Čtyřstěn
 • Počet stěn: 4
 • Počet hran: 6
 • Počet vrcholů: 4
 • Stěnu tvoří: trojúhelník
 • Počet hran u vrcholu: 3
 • Povrch: √3*a2
 • Objem: (√2/12)*a3

Krychle

Krychle (pravidelný šestistěn nebo také hexaedr) lidově zvaná též kostka, je trojrozměrné těleso, jehož stěny tvoří šest stejných čtverců.

Hexaedr
 • Počet stěn: 6
 • Počet hran: 12
 • Počet vrcholů: 8
 • Stěnu tvoří: čtverec
 • Počet hran u vrcholu: 3
 • Povrch: 6*a2
 • Objem: a3

Osmistěn

Pravidelný osmistěn (oktaedr) je trojrozměrné těleso v prostoru, jehož stěny tvoří osm stejných rovnostranných trojúhelníků.

Osmistěn
 • Počet stěn: 8
 • Počet hran: 12
 • Počet vrcholů: 6
 • Stěnu tvoří: trojúhelník
 • Počet hran u vrcholu: 4
 • Povrch: 2*√3*a2
 • Objem: √2/3*a3

Dvanáctistěn

Pravidelný dvanáctistěn (dodekaedr) je trojrozměrné těleso v prostoru, jehož stěny tvoří dvanáct stejných pravidelných pětiúhelníků.

Dvanáctistěn
 • Počet stěn: 12
 • Počet hran: 30
 • Počet vrcholů: 20
 • Stěnu tvoří: pravidelný pětiúhelník
 • Počet hran u vrcholu: 3
 • Povrch: 3*√(25+10*a2*radic;(5))
 • Objem: 1/4*(15+7*√5)*a3

Dvacetistěn

Pravidelný dvacetistěn (ikosaedr) je trojrozměrné těleso v prostoru, jehož stěny tvoří dvacet stejných rovnostranných trojúhelníků

Dvacetistěn
 • Počet stěn: 20
 • Počet hran: 30
 • Počet vrcholů: 12
 • Stěnu tvoří: trojúhelník
 • Počet hran u vrcholu: 5
 • Povrch: 5*a2*√3
 • Objem: 5/12*(3+√5)*a3

Kolik jich je?

Jak je možné, že pravidelných mnohostěnů je právě pět? Není možné, že jsme tvary některých mnohostěnů zatím neobjevili? Dokažme si, že tomu tak není. Pro pravidelné mnohostěny můžeme odvodit vztah, rovnici vycházející ze souvislosti mezi počtem hran v jednom vrcholu a počtem hran jedné stěny, která má pouze pět řešení.

Nejjednodušší mnohostěn má roh tvořený třemi rovnostrannými trojúhelníky, další jich mají čtyři nebo pět. Šest rovnostranných trojúhelníků s jedním společným vrcholem poskládáme do roviny, takže nemohou tvořit povrch mnohostěnu. Stejné to bude, když spojíme čtyři čtverce. Podobně tři pravidelné pětiúhelníky v jednom vrcholu jsou maximum. Šestiúhelníky a mnohoúhelníky s více než šesti stranami jsou také vyloučeny.


Tento clanek pro vas napsal Jakub Vojacek!

Test

Najděte derivaci funkce .


Hlavolam

Akce! Tma, bouřka, silný déšť. Podminovaná lávka přes širokou rozvodněnou řeku. Dvoučlené komadno prozatím uspělo. Oba politici držení v zajetí teroristy byli osvobozeni. Ještě je třeba se dostat na druhou stranu lávky, která exploduje za 17 minut. Víc času není. Lávka je ale moc úzká a bambus víc jak dva lidi najednou neunese. A pak, je hrozná tma a oni mají jenom jednu baterku (asi nízkorozpočtový film). Bez baterky se lávka prostě přejít nedá. To by byla sebevražda. Oba komandos jsou celkem ve formě: první přeběhne lávku za 1 minutu, druhý za 2 minuty. Politici jsou na tom, ale hůř: jeden přejde lávku za 5 a druhý za 10 minut. Přes lávku mohou jít jen dva najednou a ten rychlejší samozřejmě musí čekat na toho pomalejšího. Jak to stihnou? Nebo to nebude americkej happyend?