Články » SŠ Matematika » Geometrie

Platónská tělesa

Vydáno dne v kategorii Geometrie; Autor: ; Počet přečtení: 31 828

Platónské těleso je pravidelný konvexní mnohostěn (polyedr) v prostoru.


Platónská tělesa znali již ve starověku. Nazývají se podle řeckého filosofa Platóna, který krychli, osmistěn, čtyřstěn a dvacetistěn považoval za představitele čtyř základních živlů: země, vzduch, oheň a voda. Dvanáctistěn byl představitelem jsoucna neboli všeho, co existuje.

Vzhledem k vysoké symetrii se platónská tělesa objevují běžně v současné krystalografii, krystalochemii a molekulární fyzice a chemii. Řada tvarů krystalů s vysokou symetrií krystalové mřížky nabývá forem platónských těles (např. krystaly běžné kuchyňské soli mají tvar krychle, u sfaleritu někdy tvar čtyřstěnu apod.). Také symetrické molekuly mají mnohdy tvar těchto těles.

Čtyřstěn

Pravidelný čtyřstěn (tetraedr) je trojrozměrné těleso v prostoru, jehož stěny tvoří čtyři stejné rovnostranné trojúhelníky.

Čtyřstěn
 • Počet stěn: 4
 • Počet hran: 6
 • Počet vrcholů: 4
 • Stěnu tvoří: trojúhelník
 • Počet hran u vrcholu: 3
 • Povrch: √3*a2
 • Objem: (√2/12)*a3

Krychle

Krychle (pravidelný šestistěn nebo také hexaedr) lidově zvaná též kostka, je trojrozměrné těleso, jehož stěny tvoří šest stejných čtverců.

Hexaedr
 • Počet stěn: 6
 • Počet hran: 12
 • Počet vrcholů: 8
 • Stěnu tvoří: čtverec
 • Počet hran u vrcholu: 3
 • Povrch: 6*a2
 • Objem: a3

Osmistěn

Pravidelný osmistěn (oktaedr) je trojrozměrné těleso v prostoru, jehož stěny tvoří osm stejných rovnostranných trojúhelníků.

Osmistěn
 • Počet stěn: 8
 • Počet hran: 12
 • Počet vrcholů: 6
 • Stěnu tvoří: trojúhelník
 • Počet hran u vrcholu: 4
 • Povrch: 2*√3*a2
 • Objem: √2/3*a3

Dvanáctistěn

Pravidelný dvanáctistěn (dodekaedr) je trojrozměrné těleso v prostoru, jehož stěny tvoří dvanáct stejných pravidelných pětiúhelníků.

Dvanáctistěn
 • Počet stěn: 12
 • Počet hran: 30
 • Počet vrcholů: 20
 • Stěnu tvoří: pravidelný pětiúhelník
 • Počet hran u vrcholu: 3
 • Povrch: 3*√(25+10*a2*radic;(5))
 • Objem: 1/4*(15+7*√5)*a3

Dvacetistěn

Pravidelný dvacetistěn (ikosaedr) je trojrozměrné těleso v prostoru, jehož stěny tvoří dvacet stejných rovnostranných trojúhelníků

Dvacetistěn
 • Počet stěn: 20
 • Počet hran: 30
 • Počet vrcholů: 12
 • Stěnu tvoří: trojúhelník
 • Počet hran u vrcholu: 5
 • Povrch: 5*a2*√3
 • Objem: 5/12*(3+√5)*a3

Kolik jich je?

Jak je možné, že pravidelných mnohostěnů je právě pět? Není možné, že jsme tvary některých mnohostěnů zatím neobjevili? Dokažme si, že tomu tak není. Pro pravidelné mnohostěny můžeme odvodit vztah, rovnici vycházející ze souvislosti mezi počtem hran v jednom vrcholu a počtem hran jedné stěny, která má pouze pět řešení.

Nejjednodušší mnohostěn má roh tvořený třemi rovnostrannými trojúhelníky, další jich mají čtyři nebo pět. Šest rovnostranných trojúhelníků s jedním společným vrcholem poskládáme do roviny, takže nemohou tvořit povrch mnohostěnu. Stejné to bude, když spojíme čtyři čtverce. Podobně tři pravidelné pětiúhelníky v jednom vrcholu jsou maximum. Šestiúhelníky a mnohoúhelníky s více než šesti stranami jsou také vyloučeny.


Tento clanek pro vas napsal Jakub Vojacek!

Test

Limita funkce , když x se blíží k 9 je rovna:


Hlavolam

Byl jednou jeden mladý kouzelník a ten se šíleně zamiloval do jediné dcery krále, kterému sloužil. Ta ho taky hrozně milovala (dokázal jí kdykoliv vykouzlit květiny :-). Ale otec král tomu vůbec nepřál. Chtěl pro svou dceru nějakého urozeného a bohatého ženicha a ne takového nekňubu, jako byl kouzelník (jak si myslel). Intrikami, se mu ho podařilo křivě obvinit z krádeže a uvrhnout do žaláře. Ale kouzelník byl moc populární mezi lidem a tak ho nemohl dát jen tak jednoduše popravit, jak by rád. Vymyslel tedy na něj lest: u soudu mu dal možnost losování vlastní smrti. Řekl: "Zde v klobouku jsou dvě kuličky: černá a bílá. Vylosuješ-li si bílou, budeš žít. Ale vytáhneš-li z klobouku černou, zemřeš." Vypadalo to jako férová šance, ale král, který nechtěl nic riskovat, mu tam dal obě kuličky černé. Kouzelník naštěstí nebyl hloupý a dovtípil se to. Jak to jenom navléct, aby přežil ...