Články » SŠ Matematika

Matematické programy

Vydáno dne v kategorii SŠ Matematika; Autor: ; Počet přečtení: 36 605

Takový přehled free matematických programů


Je spoustu matematických programů. Některé z nich jsou zadarmo a za některé se pochopitelně platí. V tomto článku si popíšeme tři programy, které se dají stáhnout na českém webu a jsou zadarmo.

Tyto programy také stály jako předloha Math Atelieru.

Smart Counter:

Nejprve bych asi měl jmenovat Smart Counter.

Smart Counter
Smart Counter
Smart Counter

Tento program má sice menší rozsah funkcí, zato ale nabízí některé pokročilejší funkce jako integrace, derivace a podobně. Program se skládá ze tří částí. První část tvoří editor matematických výrazů - jakýkoliv výraz, který zapíšete se okamžitě zobrazí pomocí obrázku. Vy tento obrázek můžete uložit a současně máte možnost získat MathMl kód obrázku. Další částí programu je grafické jádro programu, tedy vykreslování grafů. Poslední část programu jsou symbolické a numerické výpočty, tedy zjednodušování výrazu, řešení rovnic apod.

Smart Conter

Math Studio:

Další program je Math Studio. S tímto programem nemám velké zkušenosti, ale rozhodně stojí za to, aby byl v našem seznamu. Jeho dle mého nejlepší částí je grafické jádro programu - promítání grafů ve druhé i třetí rovině.

Math Studio

Matematický program, který umí vypočítat 1+1 stejně tak jako vykreslit impresivní implicitní plochy. Numericky umí řešit rovnice, aproximovat n-rozměrné integrály a počítat NSN a NSD. Symbolicky umí program zjednodušit výrazy, řešit rovnice (logaritmické, exponenciální, lineární, kvadratické, kubické, s racionálním exponentem, binomické), počítat vlastní i nevlastní limity a parciální (a smíšené) derivace libovolného stupně, které lze aplikovat na Taylorův rozvoj. Dále umí vykreslit explicitní, parametrické a implicitní křivky v rovině i v prostoru. Kromě explicitních, parametrických a implicitních ploch umí také plochy rotační. Ve verzi 1.5 jsou novinkou vektorová pole. Všechny typy grafiky (kromě implicitních 3D křivek a ploch) lze animovat. Jdou tak např. simulovat některé fyzikální děje. Grafiku je možno uložit jako statický obrázek nebo jako animaci ve formátu AVI s libovolným kodekem (např. DivX).

Jhmatika:

Třetí program, který uvedu se jmenuje Jhmatika. Nejedná se o program nijak komplexní ani dokonalý, ale sehrál obrovskou roli při vývoji Math Atelieru. Po vyzkoušení tohoto programu jsem se rozhodl naprogramovat něco podobného.

JHmatika
JHmatika - statistika
JHmatika - planimetrie
JHmatika - čísla

Program JHmatika dokáže vyřešit kvadratickou (ne)rovnici a kubickou rovnici, vyřešit soustavu až 26 rovnic o 26 neznámých, rozložit číslo na prvočinitele, vypsat prvočísla v zadaném intervalu, převádět číslo mezi číselnými soustavami (2 až 36), počítat se zlomky, převést desetinné číslo na zlomek, najít největší společný dělitel a nejmenší společný násobek neomezeného počtu čísel, převádět mezi sebou úhlové jednotky (stupně, minuty, vteřiny, radiány, grady), vypočítat základní statistické charakteristiky souboru dat a planimetrické a stereometrické výpočty (trojúhelník, čtverec, krychle, jehlan, ...).

Tím náš seznam končí. Samozřejmě existují profesionálnější a lepší programy (například Mathlab, Mathematica) než ty co jsem jmenoval, ale jejich používání je zpravidla placené a hodí se spíše k větším výpočtům.

Tento clanek pro vas napsal Jakub Vojacek!

Test

Derivace je rovna:


Hlavolam

Představte si, že máte kovový zvon jako na obrázku, který je připojen na čerpadlo. Uzávěry na trubkách 1, 2 a 3 jsou zavřené. Hlavní uzávěr je otevřen, zvon je ponořen do vody a čerpadlo je spuštěno. Čerpadlo vytváří ve zvonu podtlak, který dovnitř nasává vodu. Když je zvon plný vody, hlavní uzávěr se uzavře a čerpadlo vypne. Nyní se naráz otevřou uzávěry trubek 1 až 3 a na vás je určit, z které trubky bude voda stříkat nejdál.