Články » Chemie

Názvosloví kyselin

Vydáno dne v kategorii Chemie; Autor: ; Počet přečtení: 3 823

Článek se věnuje především názvosloví jednosytných a dvojsytných kyslíkatých kyselin, kde postup tvorby jejich názvu a vzorců je podrobně rozepsán.


Názvosloví kyselin

Kyseliny můžeme podle obsahu kyslíku rozdělit na bezkyslíkaté a kyslíkaté kyseliny.

Bezkyslíkaté kyseliny jsou tvořeny dvěma prvky a jejich názvosloví se tvoří přidáním koncovky -ová k příslušnému halogenovodíku (sloučenina vodíku s halogenem), viz tabulka. Jedinou výjimku tvoří kyselina sirovodíková, která je odvozena od sulfanu.

Halogenvodík Název bezkyslíkaté kyseliny
HF (fluorovodík) HF kyselina fluorovodíková
HCl (chlorovodík) HCl (kyselina chlorovodíková
HBr (bromovodík) kyselina bromovodíková
HI (jodovodík) HI kyselina jodovodíková

Výjimka `\ce{H2S}` název kyseliny je kyselina sirovodíková

Kyslíkaté kyseliny jsou tvořeny třemi prvky – vodíkem, kyslíkem a atomem prvku od něhož je kyselina odvozena.

Názvosloví kyslíkatých kyselin je tvořeno podstatným jménem-“kyselina“ a přídavným jménem které je odvozeno z názvu centrálního prvku zakončeného příslušnou koncovkou podle jeho oxidačního čísla.

Stejně tak, jako v oxidech měl kyslík oxidační číslo -II, tak i v kyselinách bude mít ox.č. -II. Vodík bude nabývat ox. čísla v kyselinách +I (pouze v hydridech má ox.č. -I). A oxidační číslo centrálního atomu bude kladné, neboť na centrální atom je vázaný vysoce elektronegativní kyslík, který odčerpává elektrony z centrálního atomu. (Pro pochopení je nutné vědět co je elektronegativita a oxidační číslo).

Co je potřeba si pamatovat při názvosloví kyselin

 • chemické značky a názvy prvků (nebo najdu v periodické soustavě prvků)
 • kyslík má v kyselinách oxidační číslo -II
 • vodík má v kyselinách oxidační číslo +I
 • Součet oxidačních čísel atomů v molekule se rovná nule – molekula je elektroneutrální – nenese elektrický náboj.
 • charakteristické koncovky podle oxidačního čísla prvku tzn. stačí si pamatovat jako básničku ný, natý, itý, ičitý, ičný/ečný, ový, istý, ičelý a přiřadit koncovce ný číslo 1, koncovce itý číslo 3, ičitý číslo 4 atd. Jak to vyjadřuje tabulka. Akorát je zde třeba ctít český jazyk a uzpůsobit koncovku. (Nebudeme psát kyselina sírový, ale píšeme kyselina sírová).
Charakteristická koncovka Oxidační číslo prvku Obecný vzorec kyseliny
-ná `\ce{+I}` `\ce{HXO}`
-itá `\ce{+III}` `\ce{HXO2}`
-ičitá `\ce{+IV}` `\ce{H2XO3}`
-ičná, -ečná `\ce{+V}` `\ce{HXO3}`
-ová `\ce{+VI}` `\ce{H2XO4}`
-istá `\ce{+VII}` `\ce{HXO4}`
-ičelá `\ce{+VIII}` `\ce{H2XO5}`

Podrobný postup tvorby vzorce z názvu kyseliny

kyselina sírová

musím vědět, že se jedná o kyslíkatou kyselinu, která bude tvořena třemi prvky - vodíkem, kyslíkem a sírou

 • Napíšu značky prvků `\ce{HSO}`
 • Doplním oxidační číslo kyslíku a vodíku `\ce{H^{I}S^{?}O^{-II}}`
 • Napíšu oxidační číslo u síry. Podle koncovky sírová vím, že ox.č. je VI (ný-1, natý-2, itý-3, ičitý-4, ičný/ečný-5, ový-6, istý-7, ičelý-8) `\ce{H^{I}S^{VI}O^{-II}}`
 • Nyní dopočítám vodíky a kyslíky tak, aby molekula byla elektroneutrální.
  • Spočítám všechna kladná oxidační čísla a ty následně dorovnám záporným ox.číslem, tak aby součet ox.čísel byl nula. 6(ox.č.síry)+1(oxid.č.vodíku)=7 => vyšlo liché číslo, které není dělitelné dvěma (u kyslíku je ox.č.-II), proto z toho pochopím, že molekula neobsahuje pouze jeden atom vodíku, ale obsahuje dva atomy vodíku. Možná vás zde napadne, jak vím, že molekula bude obsahovat 2 atomy vodíku a ne třeba 4,6,8,10,12,14...atomů vodíků. Kdyby totiž molekula kyseliny obsahovala více atomů vodíků než 2, musela by být tato skutečnost vyjádřena příslušnou předponou-> viz.XXX.
  • Proto počítám znovu. 6(ox.č.síry)+1(oxid.č.vodíku)*2 (počet atomů vodíku)=8 => dorovnám ox.č. +8 => Vím, že kyslík má oxid.č. -2 a proto potřebuji 4 atomy kyslíku aby mi vyšlo ox.č. -8
 • `\ce{H2^{I}S^{VI}O4^{-II}}`

kyselina seleničitá

musím vědět, že se jedná o kyslíkatou kyselinu, která bude tvořena třemi prvky - vodíkem, kyslíkem a selenem

 • Napíšu značky prvků `\ce{HSeO}`
 • Doplním oxidační číslo kyslíku a vodíku `\ce{H^{I}Se^{?}O^{-II}}`
 • Napíšu oxidační číslo u selenu. Podle koncovky seleničitá vím, že ox.č. je IV (ný-1, natý-2, itý-3, ičitý-4, ičný/ečný-5, ový-6, istý-7, ičelý-8) `\ce{H^{I}Se^{IV}O^{-II}}`
 • Nyní dopočítám vodíky a kyslíky tak, aby molekula byla elektroneutrální.
  • Spočítám všechna kladná oxidační čísla a ty následně dorovnám záporným ox.číslem, tak aby součet ox.čísel byl nula. 4(ox.č.selenu)+1(oxid.č.vodíku)=5 => vyšlo liché číslo, které není dělitelné dvěma (u kyslíku je ox.č.-II), proto z toho pochopím, že molekula neobsahuje pouze jeden atom vodíku, ale obsahuje dva atomy vodíku./li>
  • Proto počítám znovu. 4(ox.č.selenu)+1(oxid.č.vodíku)*2 (počet atomů vodíku)=6 => dorovnám ox.č. +6 => Vím, že kyslík má oxid.č. -2 a proto potřebuji 3 atomy kyslíku aby mi vyšlo ox.č. -6
 • `\ce{H2^{I}Se^{IV}O3^{-II}}`

kyselina chlorná

musím vědět, že se jedná o kyslíkatou kyselinu, která bude tvořena třemi prvky - vodíkem, kyslíkem a chlorem

 • Napíšu značky prvků `\ce{HClO}`
 • Doplním oxidační číslo kyslíku a vodíku `\ce{H^{I}Cl^{?}O^{-II}}`
 • Napíšu oxidační číslo u chloru. Podle koncovky chlor vím, že ox.č. je I (ný-1, natý-2, itý-3, ičitý-4, ičný/ečný-5, ový-6, istý-7, ičelý-8) `\ce{H^{I}Cl^{I}O^{-II}}`
 • Nyní dopočítám vodíky a kyslíky tak, aby molekula byla elektroneutrální.
  • Spočítám všechna kladná oxidační čísla a ty následně dorovnám záporným ox.číslem, tak aby součet ox.čísel byl nula. 1(ox.č.chloru)+1(oxid.č.vodíku)=2 => vyšlo sudé číslo, které je dělitelné dvěma (u kyslíku je ox.č.-II) a situace je jednodušší něž když vyjde liché číslo. 1(ox.č.chloru)+1(oxid.č.vodíku)*1 (počet atomů vodíku)=2 => dorovnám ox.č. +2 => Vím, že kyslík má oxid.č. -2 a proto potřebuji 1 atom kyslíku aby mi vyšlo ox.č. -2
 • `\ce{H^{I}Cl^{I}O^{-II}}`

kyselina dusitá

musím vědět, že se jedná o kyslíkatou kyselinu, která bude tvořena třemi prvky - vodíkem, kyslíkem a dusíkem

 • Napíšu značky prvků `\ce{HNO}`
 • Doplním oxidační číslo kyslíku a vodíku `\ce{H^{I}N^{?}O^{-II}}`
 • Napíšu oxidační číslo u dusíku. Podle koncovky dusitá vím, že ox.č. je III (ný-1, natý-2, itý-3, ičitý-4, ičný/ečný-5, ový-6, istý-7, ičelý-8) `\ce{H^{I}N^{III}O^{-II}}`
 • Nyní dopočítám vodíky a kyslíky tak, aby molekula byla elektroneutrální.
  • Spočítám všechna kladná oxidační čísla a ty následně dorovnám záporným ox.číslem, tak aby součet ox.čísel byl nula. 3(ox.č.dusíku)+1(oxid.č.vodíku)=4 => vyšlo sudé číslo, které je dělitelné dvěma (u kyslíku je ox.č.-II)
  A počítám: 3(ox.č.dusíku)+1(oxid.č.vodíku)*1 (počet atomů vodíku)=4 => dorovnám ox.č. +4 => Vím, že kyslík má oxid.č. -2 a proto potřebuji 2 atomy kyslíku aby mi vyšlo ox.č. -4
 • `\ce{H^{I}N^{III}O2^{-II}}`
 • Postup tvorby vzorce z názvu

  kyselina chloristá

  • Napíšu prvky s odpovídajícími ox.čísly: `\ce{H^{I}Cl^{VII}O^{-II}}`
  • Počítám všechna kladná oxidační čísla : 1+7=8
  • Spočítám kolik bude atomů kyslíku v molekule: 8/2=4
  • `\ce{HClO4}`

  kyselina tellurová

  • Napíšu prvky s odpovídajícími ox.čísly: `\ce{H^{I}Tl^{VI}O^{-II}}`
  • Počítám všechna kladná oxidační čísla : 1+6=7 => liché číslo-molekula bude obsahovat 2 atomy vodíku => 2*1+6=8
  • Spočítám kolik bude atomů kyslíku v molekule: 8/2=4
  • `\ce{H2TlO4}`

  kyselina chlorečná

  • Napíšu prvky s odpovídajícími ox.čísly: `\ce{H^{I}Cl^{V}O^{-II}}`
  • Počítám všechna kladná oxidační čísla : 1+5=6
  • Spočítám kolik bude atomů kyslíku v molekule: 6/2=3
  • `\ce{HClO3}`

  kyselina křemičitá

  • Napíšu prvky s odpovídajícími ox.čísly: `\ce{H^{I}Si^{IV}O^{-II}}`
  • Počítám všechna kladná oxidační čísla : 1+4=5 => liché číslo - molekula bude obsahovat 2 atomy vodíku => 2*1+4=6
  • Spočítám kolik bude atomů kyslíku v molekule: 6/2=3
  • `\ce{H2SiO3}`

  kyselina chloristá

  • Napíšu prvky s odpovídajícími ox.čísly: `\ce{H^{I}Cl^{VII}O^{-II}}`
  • Počítám všechna kladná oxidační čísla : 1+7=8
  • Spočítám kolik bude atomů kyslíku v molekule: 8/2=4
  • `\ce{HClO4}`

  kyselina wolframová

  • Napíšu prvky s odpovídajícími ox.čísly: `\ce{H^{I}W^{VI}O^{-II}}`
  • Počítám všechna kladná oxidační čísla : 1+6=7 => liché číslo - molekula bude obsahovat 2 atomy vodíku => 2*1+6=8
  • Spočítám kolik bude atomů kyslíku v molekule: 8/2=4
  • `\ce{H2WO4}`

  Podrobný postup tvorby názvu kyseliny ze vzorce

  `\ce{HMnO4}`

  • Doplním oxidační čísla u kyslíku (-II) a vodíku (+I): `\ce{H^{I}Mn^{?}O^{-II}4}`
  • Spočítám záporné oxidační číslo: 4*(-2)=-8
  • Molekula je elektroneutrální, proto snadno dopočítám oxidační číslo centrálního atomu
   • aby byla molekula elektroneutrální, musím být součet ox.čísel nula => oxidační čísla vodíku a centrálního atomu mi musí dát číslo 8 (-8+8=0)
   • Spočítám oxidační číslo centrálního atomu: 8-1(ox.č.vodíku)=7 a napíši toto ox.č. nad centrální atom `\ce{H^{I}Mn^{VII}O^{-II}4}`
  • oxidační číslo centrálního atomu je 7, což odpovídá koncovce istá
  • Název kyseliny je kyselina manganistá

  `\ce{H2CrO4}`

  • Doplním oxidační čísla u kyslíku (-II) a vodíku (+I): `\ce{H2^{I}Cr^{?}O^{-II}4}`
  • Spočítám záporné oxidační číslo: 4*(-2)=-8
  • Molekula je elektroneutrální, proto snadno dopočítám oxidační číslo centrálního atomu
   • aby byla molekula elektroneutrální, musím být součet ox.čísel nula => oxidační čísla vodíku a centrálního atomu mi musí dát číslo 8 (-8+8=0)
   • Spočítám oxidační číslo centrálního atomu: 8-1(ox.č.vodíku)*2 (počet vodíků)=8-2=6 a napíši toto ox.č. nad centrální atom `\ce{H2^{I}Cr^{VI}O^{-II}4}`
  • oxidační číslo centrálního atomu je 6, což odpovídá koncovce ová
  • Název kyseliny je kyselina chromová

  `\ce{HClO2}`

  • Doplním oxidační čísla u kyslíku (-II) a vodíku (+I): `\ce{H^{I}Cl^{?}O^{-II}2}`
  • Spočítám záporné oxidační číslo: 2*(-2)=-4
  • Molekula je elektroneutrální, proto snadno dopočítám oxidační číslo centrálního atomu
   • aby byla molekula elektroneutrální, musím být součet ox.čísel nula => oxidační čísla vodíku a centrálního atomu mi musí dát číslo 4 (-4+4=0)
   • Spočítám oxidační číslo centrálního atomu: 4-1(ox.č.vodíku)=3 a napíši toto ox.č. nad centrální atom `\ce{H^{I}Cl^{III}O^{-II}2}`
  • oxidační číslo centrálního atomu je 3, což odpovídá koncovce itá
  • Název kyseliny je kyselina chloritá

  Postup tvorby názvu ze vzorce

  `\ce{HBrO}`

  • Doplním oxidační čísla u vodíku a kyslíku`\ce{H^{I}Br^{?}O^{-II}}`
  • Spočítám záporná ox.č. 1*-2 = -2
  • Dopočítám ox.č. centrálního atomu 2-1=1 a napíši toto ox.č. nad centrální atom `\ce{H^{I}Br^{I}O^{-II}}`
  • ox.č.bromu je +I => kyselina bromná

  `\ce{H2CO3}`

  • Doplním oxidační čísla u vodíku a kyslíku`\ce{H^{I}C^{?}O3^{-II}}`
  • Spočítám záporná ox.č. 3*-2 = -6
  • Dopočítám ox.č. centrálního atomu 6-2=4 a napíši toto ox.č. nad centrální atom `\ce{H2^{I}C^{IV}O3^{-II}}`
  • ox.č.uhlíku je +IV => kyselina uhličitá

  `\ce{HBrO4}`

  • Doplním oxidační čísla u vodíku a kyslíku`\ce{H^{I}Br^{?}O4^{-II}}`
  • Spočítám záporná ox.č. 4*-2 = -8
  • Dopočítám ox.č. centrálního atomu 8-1=7 a napíši toto ox.č. nad centrální atom `\ce{H^{I}Br^{VII}O4^{-II}}`
  • ox.č.bromu je +VII => kyselina bromistá

  `\ce{H2SO3}`

  • Doplním oxidační čísla u vodíku a kyslíku`\ce{H2^{I}S^{?}O3^{-II}}`
  • Spočítám záporná ox.č. 3*-2 = -6
  • Dopočítám ox.č. centrálního atomu 6-2*1=4 a napíši toto ox.č. nad centrální atom `\ce{H2^{I}S^{IV}O3^{-II}}`
  • ox.č.síry je +IV => kyselina siřičitá

  `\ce{HNO3}`

  • Doplním oxidační čísla u vodíku a kyslíku`\ce{H^{I}N^{?}O3^{-II}}`
  • Spočítám záporná ox.č. 3*-2 = -6
  • Dopočítám ox.č. centrálního atomu 6-1=5 a napíši toto ox.č. nad centrální atom `\ce{H^{I}N^{V}O4^{-II}}`
  • ox.č.dusíku je +V => kyselina dusičná

  Tento clanek pro vas napsal Jakub Vojacek!

  Test

  Limita funkce , když x se blíží k 9 je rovna:


  Hlavolam

  Na kterou stranu jede autobus? (Tato hádanka není vůbec tak hloupá, jak se na první pohled tváří.)
  Autobus