Články » Chemie

Vodík

Vydáno dne v kategorii Chemie; Autor: ; Počet přečtení: 10 248

Vodík je jedním z nejčastěji vyskytujících se prvků v přírodě


Vlastnosti:

 • latinsky: hydrogenium
 • je to nejrozšířenější prvek ve vesmíru, na Zemi se vyskytuje převážně ve sloučeninách - nejvíce je ve vodě
 • 1.prvek PSP- má 1proton a 1 elektron
 • je to bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu, nejlehčí ze všech plynů
 • tvoří dvouatomové molekuly H2 -atomy vodíku jsou vázány nepolární kovalentní vazbou
 • jsou známé 3 izotopy vodíku, lišící se počtem neutronů v jádře:
  1. lehký vodík 1H(protium)
  2. těžký vodík 2H(deuterium)
  3. radioaktivní 3H(tritium)
 • velká ionizační energie
 • nekov, proto má od ostatních prvků I.sk. podstatně vyšší hodnoty elektronegativity
 • vodík hoří za přítomnosti kyslíku

Příprava

 1. nejčastěji se připravuje reakcí zředěné H2SO4 se zinkem : Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2
 2. reakcí s-prvku s vodou: 2Na + H2O → 2NaOH + H 2
 3. elektrolýzou okyselené vody, (na katodě se vyloučí vodík): 2H3O+ + 2e- → 2H2O + H2

Průmyslová výroba

 • přeháněním vodní páry přes rozžhavený koks
  1. První fáze - vznik směsi oxidu uhelnatého a vodíku: H2O + C → CO + H2
  2. Druhá fáze - reakce oxidu uhelnatého s vodní párou: CO+H2O → CO2 + H2
 • Pyrolýza methanu : CH4 → C + 2H2
 • Reakcí methanu s vodní párou, při vysoké teplotě (1100) za přítomnosti katalyzátoru: CH4 + H2O → CO + 3H2

Chemické reakce vodíku

 • Reaguje se všemi halogeny: H2 + X2 → 2HX (X=halogen)
 • Redukcí plynným vodíkem, lze připravit řadu kovů z jejich oxidů: WO3 + 3H2 → W + 3H2O
 • Hydrogenace : vznik organických látek z anorganických: CO + 2H 2 → CH3OH

Užití vodíku

- redukční prostředek, topný plyn, syntézy, plyn na plnění balónů, vodíková bomba, k pohonu raket (kapalný vodík)

Sloučeniny vodíku

 • tvoří anorganické sloučeniny : hydridy, kyseliny, hydroxidy, soli
 • organické sloučeniny : uhlovodíky, deriváty uhlovodíků

Voda

 • nejrozšířenější a nejvýznamější sloučenina vodíku
 • vyskytuje se ve 3 skupenství
 • molekuly vody jsou lomené, kovalentní vazba O-H je silně polární, 2 volné elektronové páry na kyslíku, a polarita vazeb způsobuje, že molekuly vody jsou polární
 • užití: rozpouštědlo, chlazení

Tento clanek pro vas napsal Jakub Vojacek!

Test

Vypočítejte první derivaci funkce


Hlavolam

Na kterou stranu jede autobus? (Tato hádanka není vůbec tak hloupá, jak se na první pohled tváří.)
Autobus