Přejít na matematické fórum Připravili jsme pro Vás zbrusu nové fórum a jsme připravení odpovídat na Vaše otázky!


Články » Chemie

Vodík

Vydáno dne v kategorii Chemie; Autor: ; Počet přečtení: 9 214

Vodík je jedním z nejčastěji vyskytujících se prvků v přírodě


Vlastnosti:

 • latinsky: hydrogenium
 • je to nejrozšířenější prvek ve vesmíru, na Zemi se vyskytuje převážně ve sloučeninách - nejvíce je ve vodě
 • 1.prvek PSP- má 1proton a 1 elektron
 • je to bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu, nejlehčí ze všech plynů
 • tvoří dvouatomové molekuly H2 -atomy vodíku jsou vázány nepolární kovalentní vazbou
 • jsou známé 3 izotopy vodíku, lišící se počtem neutronů v jádře:
  1. lehký vodík 1H(protium)
  2. těžký vodík 2H(deuterium)
  3. radioaktivní 3H(tritium)
 • velká ionizační energie
 • nekov, proto má od ostatních prvků I.sk. podstatně vyšší hodnoty elektronegativity
 • vodík hoří za přítomnosti kyslíku

Příprava

 1. nejčastěji se připravuje reakcí zředěné H2SO4 se zinkem : Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2
 2. reakcí s-prvku s vodou: 2Na + H2O → 2NaOH + H 2
 3. elektrolýzou okyselené vody, (na katodě se vyloučí vodík): 2H3O+ + 2e- → 2H2O + H2

Průmyslová výroba

 • přeháněním vodní páry přes rozžhavený koks
  1. První fáze - vznik směsi oxidu uhelnatého a vodíku: H2O + C → CO + H2
  2. Druhá fáze - reakce oxidu uhelnatého s vodní párou: CO+H2O → CO2 + H2
 • Pyrolýza methanu : CH4 → C + 2H2
 • Reakcí methanu s vodní párou, při vysoké teplotě (1100) za přítomnosti katalyzátoru: CH4 + H2O → CO + 3H2

Chemické reakce vodíku

 • Reaguje se všemi halogeny: H2 + X2 → 2HX (X=halogen)
 • Redukcí plynným vodíkem, lze připravit řadu kovů z jejich oxidů: WO3 + 3H2 → W + 3H2O
 • Hydrogenace : vznik organických látek z anorganických: CO + 2H 2 → CH3OH

Užití vodíku

- redukční prostředek, topný plyn, syntézy, plyn na plnění balónů, vodíková bomba, k pohonu raket (kapalný vodík)

Sloučeniny vodíku

 • tvoří anorganické sloučeniny : hydridy, kyseliny, hydroxidy, soli
 • organické sloučeniny : uhlovodíky, deriváty uhlovodíků

Voda

 • nejrozšířenější a nejvýznamější sloučenina vodíku
 • vyskytuje se ve 3 skupenství
 • molekuly vody jsou lomené, kovalentní vazba O-H je silně polární, 2 volné elektronové páry na kyslíku, a polarita vazeb způsobuje, že molekuly vody jsou polární
 • užití: rozpouštědlo, chlazení

Tento clanek pro vas napsal Jakub Vojacek!

Test

Derivace je rovna:


Hlavolam

Byl jednou jeden mladý kouzelník a ten se šíleně zamiloval do jediné dcery krále, kterému sloužil. Ta ho taky hrozně milovala (dokázal jí kdykoliv vykouzlit květiny :-). Ale otec král tomu vůbec nepřál. Chtěl pro svou dceru nějakého urozeného a bohatého ženicha a ne takového nekňubu, jako byl kouzelník (jak si myslel). Intrikami, se mu ho podařilo křivě obvinit z krádeže a uvrhnout do žaláře. Ale kouzelník byl moc populární mezi lidem a tak ho nemohl dát jen tak jednoduše popravit, jak by rád. Vymyslel tedy na něj lest: u soudu mu dal možnost losování vlastní smrti. Řekl: "Zde v klobouku jsou dvě kuličky: černá a bílá. Vylosuješ-li si bílou, budeš žít. Ale vytáhneš-li z klobouku černou, zemřeš." Vypadalo to jako férová šance, ale král, který nechtěl nic riskovat, mu tam dal obě kuličky černé. Kouzelník naštěstí nebyl hloupý a dovtípil se to. Jak to jenom navléct, aby přežil ...