Přejít na matematické fórum Připravili jsme pro Vás zbrusu nové fórum a jsme připravení odpovídat na Vaše otázky!


Seznam všech otázek

 1. Limita `\lim\limits_{x\to-5}\left(\frac{2x}{x+5}+\frac{10}{x+5}\right)` je rovna:

 2. Určete limitu :

 3. Limita funkce , když x se blíží k 9 je rovna:

 4. Určete limitu

 5. Určete limitu

 6. Určete limitu :

 7. Určete limitu .

 8. Určete limitu :

 9. Derivace je rovna:

 10. Druhá derivace funkce se rovná:

 11. Maximum funkce na intervalu <-3, 0> je:

 12. Minimum funkce na intervalu <-3, 0> je:

 13. Určete obsah plochy ohraničené křivkami a .

 14. Nalezněte maximum funkce na intervalu .

 15. Zderivujte funkci :

 16. Určete obsah plochy ohraničené křivkami a .

 17. Vypočítejte .

 18. Zderivujte funkci .

 19. Nalezněte maximum funkce na intervalu .

 20. Určete plochu ohraničenou křivkami a .

 21. Najděte derivaci funkce .

 22. Nalezněte maximum funkce na intervalu <0, 4>.

 23. Určete obsah plochy tvořené křivkami a .

 24. Funkce :

 25. Funkce :

 26. Určete limitu :

 27. Určete limitu :

 28. Určete limitu :

 29. Určete limitu :

 30. Určete limitu :

 31. Derivace je rovna:

 32. Derivace je rovna:

 33. Derivace je rovna:

 34. Derivace je rovna:

 35. Najděte průsečíky funkce s osou x a s osou y.

 36. Určete intervaly monotonie funkce

 37. Najděte primitivní funkci k

 38. Spočítejte

 39. Vypočtěte

 40. Vypočtěte

 41. Vypočtěte

 42. Vypočtěte

 43. Vypočtěte

 44. Vypočtěte

 45. Vypočtěte

 46. Vypočtěte limitu funkce , když x se blíží k 3.

 47. Vypočítejte limitu funkce

 48. Vypočtěte

 49. Vypočtěte

 50. Vypočítejte limitu funkce , když x se blíží k 0

 51. Vypočítejte limitu

 52. Vypočtěte limitu

 53. Vypočítejte

 54. Vypočítejte limitu

 55. Vypočítejte

 56. Vypočítejte první derivaci funkce

 57. Vypočítejte

 58. Vypočítejte první derivaci funkce

 59. Vypočtěte první derivaci funkce

 60. Vypočtěte druhou derivaci funkce

 61. Najděte druhou derivaci funkce

 62. Vypočítejte druhou derivaci funkce

 63. Napište rovnici tečny grafu funkce v bodě

 64. Napište rovnici tečny funkce v bodě

 65. Určete intervaly monotónnosti funkce `y=x^3-13`

 66. Určete intervaly monotónnosti funkce

 67. Určete intervaly monotónnosti funkce na

 68. Určete lokální extrémy funkce

 69. Určete definiční obor funkce

 70. Určete definiční obor funkce

 71. Určete definiční obor funkce

 72. Určete definiční obor funkce

 73. Určete definiční obor funkce

 74. Která z následujících funkcí nemá definiční obor ?

 75. Najděte definiční obor funkce `f:\ y=\frac{1}{\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)}`

 76. Je dána funkce a funkce . Najděte definiční obor funkce

 77. Najděte definiční obor funkce

 78. Najděte definiční obor funkce

 79. Určete definiční obor funkce

 80. Určete definiční obor funkce

 81. Vypočítejte

 82. Vypočítejte

 83. Vypočtěte

 84. Najděte asymptoty se směrnicí funkce

 85. Určete asymptotu bez směrnice funkce

 86. Určete asymptotu se směrnicí funkce

 87. Najděte asymptotu se směrnicí funkce

 88. Najděte asymptotu bez směrnice funkce

 89. Nalezněte asymptotu se směrnicí funkce

 90. Určete asymptotu se směrnicí funkce

 91. Určete asymptotu se směrnicí funkce

 92. Najděte asymptotu bez směrnice funkce

 93. Nalezněte asymptoty se směrnicí funkce

 94. Vzdálenost bodů A[0; 0] a B[1; 1]

 95. Najděte vektor opačný k vektoru

 96. Jsou dány vektory , a . Najděte vektor .

 97. Jsou dány vektory , a . Najděte vektor .

 98. Přímka je dána body A[0; 4] a B[1; 2]. Najděte její parametrickou rovnici.

Test

Vypočtěte


Hlavolam

Představte si, že máte chodbu, jejíž stěny tvoří zrcadla. Zkuste v ní rozmístit osm stejně velkých zrcadlových tabulí tak, aby z pohledu pozorovatele byla chodba prázdná (aby viděl to co by viděl bez umístěných zrcadel) a v chodbě se mohl skrývat člověk (obestavěn zrcadly) naprosto neviděn. Uvažujte jenom půdorysné řešení.
Neviditelný