Přejít na matematické fórum Připravili jsme pro Vás zbrusu nové fórum a jsme připravení odpovídat na Vaše otázky!


Seznam všech otázek

 1. Po provedení sekvence příkazů int a = 2; a += ++a + a++ * ++a; bude v proměnné a uložena hodnota:

 2. Medián označuje

 3. Eratosthénovo síto:

 4. Jaká je nejlepší a nejhorší složitost quick sortu?

 5. Jaká je nejlepší a nejhorší složitost merge sortu?

 6. Jaká je nejlepší a nejhorší složitost bubble sortu?

 7. Jaká je nejlepší a nejhorší složitost select sortu?

 8. Jaká je nejlepší a nejhorší složitost insert sortu?

 9. Co znamená EOF?

 10. Co dělá v jazyce C linker?

 11. Jaká bude hodnota v proměnné a po provedení sekvence příkazů int a = 3; a ^= 1?

 12. zkouska

 13. Nalezněte hodnotu x tak, aby byla podmínka splněna: if ( -10 > x > 0 )

 14. Předpokládejme řetězec char s[12]=”abcde”. Jaký bude rozdíl mezi strlen(s) a sizeof(s)?

 15. Chceme ukládat texty s českou diakritikou. Naším cílem je co nejkompaktnější uložení (z hlediska nároků na paměť). Které kódování je nejvýhodnější?

 16. V paměti je na adrese 0x349734D nalezena následující sekvence bajtů: 0x23 0x6d 0xae 0x92 0x14 0x3f 0x2c 0xE8. Co tato sekvence kóduje?

 17. Které z následujících výrazů zobrazí při snaze o výstup hlášku inf?

 18. Které z následujících výrazů zobrazí při pokusu o výstup hlášku NaN?

 19. K čemu slouží příkaz break?

 20. K čemu slouží příkaz continue?

 21. Jaká bude hodnota výrazu 1 & 2?

 22. Jaká bude hodnota výrazu 1 && 2?

 23. Jaká bude hodnota výrazu 3 | 4?

 24. Proč se neprovede výraz 3 += 10?

 25. Jaká bude hodnota v proměnné a po provedení sekvence příkazů int a = 3; a += 10?

 26. Jaká bude hodnota v proměnné a po provedení sekvence příkazů int a = 3; a *= 10?

 27. Jak se dá jinak napsat zápis *(p + i)?

 28. Jaká bude hodnota v proměnné a poté, co ji pomocí int a; deklarujeme uvnitř funkce main()?

 29. Jaká bude hodnota v proměnné a poté, co ji globálně deklarujeme pomocí int a;?

 30. Jaká je návratová hodnota funkce scanf()?

 31. Jaká je návratová hodnota funkce printf()?

 32. Jaká bude hodnota v proměnné a po provedení sekvence příkazů int a = 3; a /= 2;?

 33. Jak lze nahradit konstrukci p->a?

 34. Čím se v jazyce C ukončuje řetězec?

 35. Jaká bude hodnota v proměnné a po provedení sekvence příkazů double a = 17/5;?

 36. Jaká bude hodnota v proměnné a po provedení sekvence příkazů int a = 3; a >>= 2;?

 37. Jaká bude hodnota v proměnné a po provedení sekvence příkazů int a = 3; a <<= 2;?

 38. Dynamicky alokujte pole pro dvacet prvků typu int.

 39. Mějme řadící algoritmus, který v cyklu projíždí pole, dokud není seřazené. Když nalezne nejmenší prvek, vymění ho s prvkem na první pozici. Pak najde druhý nejmenší prvek a vymění ho s prvkem na druhé pozici, atd. Tento algoritmus se nazývá:

 40. Mějme řadící algoritmus, který projíždí dokola množinu prvků, dokud není seřazená. Porovnává dva sousedící prvky a pokud je druhý menší než první, prohodí je. Tento algoritmus se nazývá:

 41. Kolikrát se zavolá funkce foo ()? for (i = 0; i < 2 * n; i += 2) for (j = i; j < n; j++) foo ();

 42. Kolikrát se zavolá funkce foo ()? for (i = 2; i <= n; i *= i) for (j = 0; j < n; j++) foo ();

 43. Kolikrát se zavolá funkce foo ()? for (i = 0; i < 2 * n; i += 2) for (j = n; j > i; j--) foo ();

 44. Kolikrát se zavolá funkce foo ()? for (i = n; i >= 0; i -= 2) for (j = i; j > n; j--) foo ();

 45. Kolikrát se zavolá funkce foo ()? for (i = 1; i < n; i *= 2) for (j = n; j > 0; j /= 3) foo ();

 46. Kolikrát se zavolá funkce foo ()? for (i = n; i != 0; i /= -3) for (j = 0; j < i * i * i; j++) foo ();

 47. Kolikrát se zavolá funkce foo ()? for (i = n; i >= 0; i--) if (i < n / 2) for (j = i; j < n; j++) foo (); else for (j = i; j > 0; j--) foo ();

 48. Kolikrát se zavolá funkce foo ()? for (i = 1; i < (n >> i); i++) foo();

 49. Kolikrát se zavolá funkce foo ()? for (i = 0; i < 2 * n; i++) if (i % 2 == 2) for (j = 0; j < 2 * n; j++) foo (); else for (j = n; j > 0; j /= 2) foo ();

 50. Kolikrát se zavolá funkce foo ()? for (i = n; i != 0; i /= -2) for (j = 0; j < i * i; j++) foo ();

 51. Kolikrát se zavolá funkce foo ()? for (i = 1; i < 2 * n; i++) { if (i % 3 == 1) for (j = i; j < 2 * n; j++) foo (); else for (j = 0; j < i; j++) foo (); }

 52. Kolikrát se zavolá funkce foo ()? for (i = n , j = (int)sqrt(n); i > 4;) { foo (); i /= j; j = (int)sqrt(i); }

 53. Kolikrát se zavolá funkce foo ()? for (i = 1; i < n; i *= 2) for (j = 0; j < i; j++) for (k = n; k > 0; k /= 4) foo ();

 54. Kolikrát se zavolá funkce foo ()? for (i = 0; i < n; i++) { if (i % 2 == 0) for (j = -i; j < i; j += 2) foo(); else for (j = -i; j < i; j += 4) foo(); }

Test

Funkce :


Hlavolam

Akce! Tma, bouřka, silný déšť. Podminovaná lávka přes širokou rozvodněnou řeku. Dvoučlené komadno prozatím uspělo. Oba politici držení v zajetí teroristy byli osvobozeni. Ještě je třeba se dostat na druhou stranu lávky, která exploduje za 17 minut. Víc času není. Lávka je ale moc úzká a bambus víc jak dva lidi najednou neunese. A pak, je hrozná tma a oni mají jenom jednu baterku (asi nízkorozpočtový film). Bez baterky se lávka prostě přejít nedá. To by byla sebevražda. Oba komandos jsou celkem ve formě: první přeběhne lávku za 1 minutu, druhý za 2 minuty. Politici jsou na tom, ale hůř: jeden přejde lávku za 5 a druhý za 10 minut. Přes lávku mohou jít jen dva najednou a ten rychlejší samozřejmě musí čekat na toho pomalejšího. Jak to stihnou? Nebo to nebude americkej happyend?