Seznam všech otázek

 1. Které z následujících tvrzení výrokové logiky je tautologie?

 2. Která z formulí je úplná konjuktivní normální forma výroku ?

 3. Rozhodněte, která dvojice představuje navzájem ekvivalentní výroky:

 4. Rozhodněte, která věta v přírozeném jazyce odpovídá formuli :

 5. Nalezněte (např. pomocí K. mapy) minimální vyjádření booleovské funkce

 6. Která z následujících formulí není logicky pravdivá?

 7. Které z následujících tvrzení je tautologickým důsledkem tvrzení "Všichni kuřáci páchnou kouřem. Každý, kdo páchne kouřem, je bezohledný."

 8. Piercův symbol NOR má následující význam: . Vyberte, které vyjádření konjunkce pomocí Piercova symbolu je správné:

 9. Které z následujících tvrzení je negací formule ?

 10. Nechť L obsahuje jeden unární predikátový symbol s(x) a jeden binární funkční symbol f(x,y). Která z následujících formulí není pravdivá v interpretaci I = <N, s, +>, kde N jsou přirozená čísla, s(x) znamená, že x je sudé a f(x,y) intepretujeme jako součet x + y?

 11. Je následující formule logicky pravdivá?

 12. Tvrzení je:

 13. Tvrzení je:

 14. Tvrzení je:

 15. Tvrzení je:

 16. Tvrzení je:

 17. Tvrzení je:

 18. Tvrzení je:

 19. 364718705

 20. Jaká bude hodnota výrazu 3 || 4?

Test

Derivace je rovna:


Hlavolam

Byl jednou jeden mladý kouzelník a ten se šíleně zamiloval do jediné dcery krále, kterému sloužil. Ta ho taky hrozně milovala (dokázal jí kdykoliv vykouzlit květiny :-). Ale otec král tomu vůbec nepřál. Chtěl pro svou dceru nějakého urozeného a bohatého ženicha a ne takového nekňubu, jako byl kouzelník (jak si myslel). Intrikami, se mu ho podařilo křivě obvinit z krádeže a uvrhnout do žaláře. Ale kouzelník byl moc populární mezi lidem a tak ho nemohl dát jen tak jednoduše popravit, jak by rád. Vymyslel tedy na něj lest: u soudu mu dal možnost losování vlastní smrti. Řekl: "Zde v klobouku jsou dvě kuličky: černá a bílá. Vylosuješ-li si bílou, budeš žít. Ale vytáhneš-li z klobouku černou, zemřeš." Vypadalo to jako férová šance, ale král, který nechtěl nic riskovat, mu tam dal obě kuličky černé. Kouzelník naštěstí nebyl hloupý a dovtípil se to. Jak to jenom navléct, aby přežil ...