Kategorie Rovnice

Nadřazená kategorie

SŠ Matematika

Články

Test

Minimum funkce na intervalu <-3, 0> je:


Hlavolam

Máte k dispozici šest zápalek. Jak z nich vytvořit čtyři rovnostranné trojúhelníky, aniž byste zápalky lámali?
Zápalky