Kategorie Základní pojmy

Nadřazená kategorie

VŠ matematika

Test

Nalezněte maximum funkce na intervalu <0, 4>.


Hlavolam

Cihla váží 1kg a půl cihly. Jak těžká je cihla?