Kategorie Základní pojmy

Nadřazená kategorie

VŠ matematika

Test

Jsou dány vektory , a . Najděte vektor .


Hlavolam

Jedna cihla váží jedno kilo a půl cihly, kolik kilo váží 2 cihly. Není to tak snadné, jak se mnohým na první pohled zdá. Výsledek totiž není 3 kg.