Kategorie Základní pojmy

Nadřazená kategorie

VŠ matematika

Test

Vypočítejte .


Hlavolam

Máte k dispozici šest zápalek. Jak z nich vytvořit čtyři rovnostranné trojúhelníky, aniž byste zápalky lámali?
Zápalky